Marijn is de oprichter van ImproBattle. Marijn is dol op het contact met jongeren en wil hen in hun eigen kracht zetten. Hij kan geweldig verhalen vertellen, waarmee hij zijn levenservaring kan delen met de deelnemers. Marijn gaat altijd met iedereen het contact aan en zet zijn humor daarbij in. Hij wil een voorbeeld kunnen zijn voor jongeren en onderwerpen aanraken die zij niet altijd durven aan te raken.

Wat hoop je teweeg te brengen als trainer?

Jongeren moeten zich gehoord voelen. Ik wil dat ze meer vrijheid ervaren, meer lef hebben en ik wil een bewustwording creëren. Ik houd ze soms een spiegel voor, maar doe dit met begrip, zonder verwijt. Ik vind het belangrijk dat de jongeren hun grenzen kunnen verkennen. Daarbij wil ik hen wel leren dat ze nadenken voor dat ze iets doen, door hen de consequenties van hun gedrag in te laten zien. Mijn boodschap hierbij is: maak onderscheid tussen mens en gedrag. Je kunt bijvoorbeeld iemand als mens respecteren, maar zijn of haar gedrag afkeuren. Daarnaast wil ik dat de deelnemers dingen durven te bespreken. Jongeren mogen reageren, wat voor ideeën het ook zijn. Dat kan, want de basis is goed; de veiligheid en het plezier met elkaar is er. Je mag het daarom ook oneens zijn met elkaar. Ik zet humor in en vind het geweldig om dubbel te kunnen liggen met deelnemers.