TaalTheater voor volwassenen

Doelgroep: Inburgeringstrajecten, taaltrajecten voor volwassenen, taalscholen

Leerdoelen: Taaltheater leidt tot het verbeteren van praktische taalvaardigheden, Nederlands luisteren en spreken. Organisaties kiezen hiervoor wanneer…

  • Ze een creatieve aanvulling zoeken op het taalonderwijs.
  • Ze deelnemers op een speelse en actieve wijze hun woordenschat willen laten vergroten.
  • Ze het geloof in eigen kunnen en de durf om Nederlands te spreken willen vergroten.
  • Op een ontspannen en informele manier willen leren.

Werkvorm: 1 workshop van 1 tot 2 uur.

Wat we doen:  Na een korte kennismaking gaan we aan de slag met enkele simpele improvisatiewerkvormen die het associatievermogen en het lef om Nederlands te spreken in creatieve situaties vergroot.