TaalTheater voor docenten

In deze workshop maken docenten en onderwijzend personeel van ISK’s kennis met improvisatietheater. Ze krijgen handreikingen om meer improvisatievormen te gebruiken om het lef en zelfvertrouwen van hun leerlingen om Nederlands te spreken in spannende situaties te verbeteren.

Doel: docenten die deze workshop volgen…:

  • Krijgen improvisatie werkvormen aangereikt om in de klas te gebruiken;
  • Ervaren zelf de kracht van improvisatietheater;
  • Maken kennis met de methodiek van ImproBattle TaalTheater;
  • Hebben een ontzettend leuke tijd met elkaar.