Doneren

Het werk van Improbattle wordt gefinancierd vanuit scholen, jeugdzorg, fondsen en andere instellingen. Fondsen verlangen vaak een eigen bijdrage van ImproBattle aan de eigen projecten. Deels komt deze eigen bijdrage uit de kleine overschotten op andere projecten, maar dat is niet voldoende. Daarom zijn wij ook afhankelijk van giften van mensen die ons werk en onze deelnemers, uit gezinnen waar vaak geen geld is voor dit soort activiteiten, een warm hart toedragen.

Elke gift is welkom

ImproBattle waardeert elke donatie, of je nu eenmalig een donatie doet of periodiek. Je bent als donateur belangrijk om de methodiek van ImproBattle in te zetten en verder te ontwikkelen.

Bedrag

Gebruik je liever niet dit formulier? Dan kun je de gift ook overmaken via NL12TRIO0198019696 ten name van Stichting ImproBattle.

Improbattle is een culturele ANBI

Wij voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan een culturele ANBI. Je donatie kan daardoor in bepaalde gevallen belastingvoordeel opleveren. Zowel particulieren als bedrijven (vennotschapsbelasting_ komen in veel gevallen voor belastingafstrek in aanmerking. Wie zich daarin wil verdiepen, leest hier de informatie van de Belastingdienst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/vraag-en-antwoord/krijg-ik-belastingaftrek-voor-mijn-gift-aan-cultuur .

Op de pagina ‘Over ImproBattle’ lees je informatie over onze doelstelling, doelgroep, aanpak en strategie. Ook vind je daar de financiële jaarverslagen en informatie over onze bestuurders. Wil je nog iets weten voordat je een gift doet, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.