Over ImproBattle

ImproBattle ontwikkelt vanuit de praktijk programma’s gebaseerd op toegepaste improvisatie(theater) waarbij volwassen en jongeren sociale vaardigheden versterken, hun zelfvertrouwen vergroten en zich leren verbinden. Op deze pagina lees je wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij dat doen en waarom wij dat zo doen.

Wij verbeteren sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en welbevinden

Bij ImproBattle leren deelnemers de basisvaardigheden van improvisatietheater: elkaars ideeën accepteren en aanvullen, positief omgaan met fouten, kunnen leiden en volgen, voor jezelf en anderen opkomen, je kunnen concentreren op wat er gebeurt en jezelf non-verbaal en verbaal kunnen uiten.

Het doel van de workshops is de weerbaarheid en het welbevinden van deelnemers te verbeteren. Via toegepast improvisatietheater versterken deelnemers hun sociale vaardigheden, vergroten ze hun zelfvertrouwen en maken deelnemers contact met anderen. Dit zorgt ervoor dat deelnemers met een positief gevoel en positief in het leven kunnen staan. Mensen kunnen sneller groeien op de maatschappelijke ladder en stappen zetten als ze een bepaalde mate van welbevinden ervaren.

Improbattle maakt mensen weerbaarder. Door mee te doen met improvisatietheater leren mensen luisteren, samenwerken, inspelen op onverwachte situatie, omgaan met stress, het gebruiken van de taal. Je mag fouten maken en hebt plezier met elkaar.

We werken deze doelstelling met energie en enthousiasme uit in ons dagelijks werk met de deelnemers. Meer over onze beleidsplannen, jaarrekeningen en statuten vind je op onze speciale pagina over onze ANBI-status.

Bewezen aanpak en maatwerk

Het inmiddels reguliere aanbod van ImproBattle is vaak ontstaan door vragen uit het veld. In overleg maakt ImproBattle voor andere doelgroepen nieuwe programma’s om beter in onze maatschappij te kunnen participeren.

Steeds blijkt dat improvisatie een bijzondere kracht en enthousiasme in mensen naar boven kan halen.

Het fysieke karakter en de humor in de werkvormen spreekt mensen aan en zorgt ervoor dat op een luchtige manier meer serieuze zaken aan de orde kunnen worden gesteld en in het proces vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

De veilige omgeving en de positieve sfeer die in de bijeenkomsten wordt gecreëerd, bevorderen het zelfvertrouwen van de deelnemers en zorgen voor een constructieve leeromgeving waarin mensen over schaamte heen stappen en openstaan voor leren en gedragsverandering. De spelregels die in de methodiek van ImproBattle verankerd liggen, vertolken positieve omgangsvormen en sociale vaardigheden waardoor deelnemers rekening leren houden met elkaar, respectvol met elkaar om te gaan en aandacht te hebben voor de ander.

Er zijn ook een aantal studies waarin ImproBattle wordt genoemd of beschreven als interventie op het raakvlak van kunst en het sociale domein.

Overige artikelen over het effect van improvisatietheater op problemen in het sociale domein:

Doelgroepen

Wij werken met hele diverse doelgroepen binnen het onderwijs en het sociaal domein. Concrete voorbeelden van doelgroepen waar ImproBattle zich op richt:

  • MBO entree
  • Internationale Schakelklas
  • Voorgezet (speciaal) onderwijs
  • Praktijkonderwijs
  • JeugdzorgPlus
  • Jongerenwerk en buurtwelzijnsorganisaties
  • Jobcoachingsbureaux
  • Re-integratiebureaux o.a. voor mensen met een arbeidsbeperking of -uitdaging
  • En vele andere organisatie die op een informele werken aan de sociale vaardigheden, het zelfvertrouwen het welbevinden van hun doelgroep

Kijk hier voor ons aanbod

De geschiedenis van ImproBattle

In 2004 start improvisatietrainer Marijn Vissers met ImproBattle in Amsterdam. Marijn merkt dat improvisatietheater vooral wordt gespeeld door hoogopgeleide, blanke mensen van middelbare leeftijd. En daar wil hij verandering in brengen.

Hij start een improvisatiegroep in samenwerking met het jongerenwerk en verbindt jongeren van verschillende sociale, culturele en educatieve achtergronden. Later vragen scholen en jeugdzorg hem deze unieke trainingen te verzorgen op ROC’s en binnen JeugdzorgPlus-programma’s.

En van het één kwam het ander. Inmiddels verzorgt ImproBattle met een team jaarlijks door het hele land voor meer dan 1500 jongeren én volwassenen unieke, verrassende en energieke trainingen.

Het ImproBattle team

Het ImproBattle-team bestaat uit trainers, het kernteam en het bestuur van de stichting. Hier lees je meer over ons:

De trainers

Dit zijn de trainers van ImproBattle. Ze hebben allemaal een andere specialisatie en achtergrond, maar delen de gemeenschappelijke visie dat je verder komt in het leven als je aan improvisatietheater doen.  Daardoor durf je meer en kun je meer en heb je ook plezier. Dat geeft energie!

Jenny Hasenack
Jenny Hasenack
Trainer
Endry van den Berg
Endry van den Berg
Trainer
Sinds 2021 ben ik trainer bij Improbattle. Daarnaast werk ik met groepen kinderen en jongeren op scholen, bij de naschoolse
Elsa Lubber
Elsa Lubber
Trainer
Elsa liep tijdens haar studie vaktherapie drama stage bij Improbattle en werkt er na haar afstuderen in 2021 als trainer.
Gita Moehadjir
Gita Moehadjir
Trainer
Gita Moehadjir werkt sinds 2021 met groot enthousiasme voor Improbattle als theater trainer. Met o.a. brugklassers, kwetsbare jongeren en ROC
Monique Verkerk
Monique Verkerk
Trainer
Monique is sinds 2020 trainer bij ImproBattle. Op haar waanzinnig leuke en creatieve Instagram kun je zien dat zij echt
Marijn Vissers
Marijn Vissers
Oprichter, ambasadeur en trainer
Marijn is de oprichter van ImproBattle. Marijn is dol op het contact met jongeren en wil hen in hun eigen
Bram Martens
Bram Martens
Zakelijk leider en trainer
Bram is bij ImproBattle begonnen als deelnemer. Hij ontdekte improvisatietheater in zijn “jeugdzorgverleden” en het bracht hem veel goeds, het
Kor Hoebe
Kor Hoebe
Trainer
Kor is bij Improbattle begonnen als deelnemer en is daarna trainer geworden. Kor heeft veel affiniteit met jongeren die “probleemgedrag”
Evamei Segond von Banchet
Evamei Segond von Banchet
Trainer
Evamei is bij Improbattle begonnen als stagiaire, toen ze drama therapie studeerde. Vanuit deze stage is ze doorgegroeid tot trainer.
Esmeralda Detmers
Esmeralda Detmers
Trainer
Esmeralda is theatermaker en regisseur. Esmeralda zorgt ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn én ze zorgt altijd voor een mooie
Carolien Hoogendoorn
Carolien Hoogendoorn
Trainer
Carolien is theatermaker en dol op fysiek spel. Ze gaat graag met deelnemers op onderzoek uit vanuit dat fysieke spel;
Ger Casparie
Ger Casparie
Trainer
Ger maakt graag gebruik van storytelling waarbij hij zijn eigen levenservaringen en ervaringen met improvisatietheater deelt met de deelnemers. Hiermee
Maartje van Amersfoort
Maartje van Amersfoort
Didactisch leider & trainer
Maartje is didactisch leider en ondersteunt en begeleidt de trainers. Ze organiseert intervisiemomenten en trainingsdagen. Loopt een trainer ergens tegen

Het kernteam

Het kernteam is het aanspreekpunt voor trainers en opdrachtgevers. Het kernteam zet samen met trainers en opdrachtgevers nieuwe programma’s op én zorgt voor de scholing binnen het team.

Monique Verkerk
Monique Verkerk
Trainer
Monique is sinds 2020 trainer bij ImproBattle. Op haar waanzinnig leuke en creatieve Instagram kun je zien dat zij echt
Marijn Vissers
Marijn Vissers
Oprichter, ambasadeur en trainer
Marijn is de oprichter van ImproBattle. Marijn is dol op het contact met jongeren en wil hen in hun eigen
Bram Martens
Bram Martens
Zakelijk leider en trainer
Bram is bij ImproBattle begonnen als deelnemer. Hij ontdekte improvisatietheater in zijn “jeugdzorgverleden” en het bracht hem veel goeds, het
Maartje van Amersfoort
Maartje van Amersfoort
Didactisch leider & trainer
Maartje is didactisch leider en ondersteunt en begeleidt de trainers. Ze organiseert intervisiemomenten en trainingsdagen. Loopt een trainer ergens tegen

Het bestuur

Het bestuur ondersteunt de trainers en het kernteam met kennis en kunde. Zij bepalen samen met het kernteam de doelstellingen op korte en langere termijn en sturen waar nodig bij.

Henk van der Steen
Henk van der Steen
Voorzitter
Clemens de Jager
Clemens de Jager
Secretaris
Ton Zweekhorst
Ton Zweekhorst
Penningmeester
Penningmeester