Over ImproBattle

Het ImproBattle-team verzorgt jaarlijks aan meer dan 1500 jongeren én volwassenen unieke, verrassende en energieke trainingen waarbij sociale vaardigheden worden versterkt, het zelfvertrouwen wordt vergroot én mensen met elkaar worden verbonden.

Deelnemers vergroten in de workshops improvisatietheater hun sociale vaardigheden en hun geloof in eigen kunnen. Deelnemers leren zich flexibel op te stellen, positief samen te werken, aandacht te hebben voor wat een ander doet én met spanning omgaan. Op die manier draagt ImproBattle bij aan de ontwikkeling van onze deelnemers op de participatieladder.

Onderzoek

Bureau Noorda & Co deed onderzoek naar de bruikbaarheid van ImproBattle voor het jeugd- en jongerenwerk. De resultaten waren zeer positief. ImproBattle kan gezien worden als een informele vorm van eerstelijns jeugdzorg. Uit dit onderzoek blijkt dat door de trainingen van ImproBattle…

  • sociaal-emotionele problemen van deelnemers afnemen;
  • het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers verbeteren;
  • deelnemers een positievere kijk op het leven ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen;
  • het respect en begrip binnen groepen verbetert en deelnemers meer begrip vormen voor andere culturen;
  • het persoonlijke sociale netwerk van deelnemers uitbreidt;
  • deelnemers zichzelf meer onderdeel voelen van de samenleving waarin ze worden gerespecteerd zoals ze zijn.

Download De pedagogische waarde van ImproBattle (pdf)

Hoe het begon…

Marijn Vissers

In 2004 start improvisatietrainer Marijn Vissers met ImproBattle in Amsterdam. Marijn merkt dat improvisatietheater vooral wordt gespeeld door hoogopgeleide, blanke mensen van middelbare leeftijd. En daar wil hij verandering in brengen.

Hij start een improvisatiegroep in samenwerking met het jongerenwerk en verbindt jongeren van verschillende sociale, culturele en educatieve achtergronden. Later vragen scholen en jeugdzorg hem deze unieke trainingen te verzorgen op ROC’s en binnen JeugdzorgPlus-programma’s. Steeds blijkt dat improvisatie een bijzondere kracht en enthousiasme in mensen naar boven kan halen.

Aanbod aan workshops en trainingen

ImproBattle biedt diverse programma’s aan voor verschillende doelgroepen. Daarnaast ontwikkelen we samen met partners nieuwe programma’s op maat.