Over ImproBattle

Over ImproBattle

Het ImproBattle-team bestaat uit 8 trainers en verzorgt ieder jaar aan meer dan 1500 jongeren én volwassenen unieke, verrassende en energieke trainingen waarbij improvisatievaardigheden worden versterkt.

Behalve dat dat ontzettend leuk en ontspannend is, vergroten deelnemers daarmee hun sociale vaardigheden en hun geloof in eigen kunnen. Deelnemers leren zich flexibel op te stellen, positief samen te werken, aandacht te hebben voor wat een ander doet én met spanning omgaan. Op die manier dragen we bij aan de ontwikkeling van onze deelnemers op de participatieladder.

Exploratief onderzoek jongerenwerk

In 2013 deed bureau Noorda & Co onderzoek naar de bruikbaarheid van ImproBattle voor het jeugd- en jongerenwerk. De resultaten waren zeer positief. ImproBattle kan gezien worden als een informele vorm van eerstelijns jeugdzorg. Uit dit onderzoek blijkt dat door de trainingen van ImproBattle…

  • sociaal-emotionele problemen van deelnemers afnemen;
  • het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers verbeteren;
  • deelnemers een positievere kijk op het leven ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen;
  • het respect en begrip binnen groepen verbetert en deelnemers meer begrip vormen voor andere culturen;
  • het persoonlijke sociale netwerk van deelnemers uitbreidt;
  • deelnemers zichzelf meer onderdeel voelen van de samenleving waarin ze worden gerespecteerd zoals ze zijn.

Download De pedagogische waarde van ImproBattle (pdf)

LKCA werkplaats “Weten wat werkt in jouw praktijk”

We blijven continue in ontwikkeling met vernieuwd aanbod en onderzoek. Zo nemen we in 2020 deel aan de werkplaats Weten wat werkt in jouw praktijk van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De resultaten van het onderzoek zullen we eind 2020 of begin 2021 presenteren in een handboek voor onze modules binnen het MBO entree-onderwijs.

Hoe het begon…

Marijn VissersIn 2004 start improvisatietrainer Marijn Vissers met ImproBattle in Amsterdam. Marijn merkt dat improvisatietheater vooral wordt gespeeld door hoogopgeleide, blanke mensen van middelbare leeftijd. En daar wil hij verandering in brengen.

Hij start een improvisatiegroep in samenwerking met het jongerenwerk en verbindt jongeren van verschillende sociale, culturele en educatieve achtergronden. Later vragen scholen en jeugdzorg hem deze unieke trainingen te verzorgen op ROC’s en binnen JeugdzorgPlus-programma’s. Steeds blijkt dat improvisatie een bijzondere kracht en enthousiasme in mensen naar boven kan halen.

Korczakprijs 2014

In 2014 ontvingen we de Korczakprijs. De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen.

Lees hier meer over de Korzcakprijs.

Uitbreiding naar bredere doelgroep

Daarna is het snel gegaan en is ImproBattle uitgegroeid tot een succesvolle interventie in het sociale domein om te werken met zowel jongeren als volwassenen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn. Zo werken de trainers met jongeren bij entree-opleidingen, ongedocumenteerde vluchtelingen, jongeren in het jongerenwerk, mensen die last hebben van autisme of mensen

Bekijk ons aanbod voor diverse doelgroepen.