ANBI informatie

ANBI

ImproBattle is per 1 januari 2016 een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een financiële steun aan de activiteiten van ImproBattle in de vorm van een schenking belastingvoordeel kan opleveren.

Belastingvoordeel donateurs

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bekijk de website van de belastingdienst voor de meest recente informatie. 

Algemene gegevens

Stichting ImproBattle is op 21 oktober 2013 ingeschreven bij de KvK van Amsterdam onder nummer 59025727.

Stichting ImproBattle
Van Winoxbergestraat 6
2274 RR Voorburg

Bestuurders

Stichting ImproBattle heeft een bestuur bestaande uit drie leden.

Voorzitter – Henk van der Steen

Secretaris – Clemens de Jager

Penningmeester – Ton Zweekhorst

Downloads

Strategische documenten

[button text=”Strategie 2018-2020″ link=”https://www.improbattle.nl/improbattle-strategische-notitie-2018-2020/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”]

Jaarrekeningen

[button text=”Jaarrekening 2019″ link=”https://www.improbattle.nl/wp-content/uploads/2020/07/Jaarrekening-2019-getekend.pdf” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Jaarrekening 2018″ link=”https://www.improbattle.nl/wp-content/uploads/2020/01/Jaarrekening-ImproBattle-2018-getekend.pdf” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Jaarrekening 2017″ link=”https://www.improbattle.nl/jaarrekening-2017_getekend/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Jaarrekening 2016″ link=”https://www.improbattle.nl/wp-content/uploads/2015/07/ImproBattle-jaarrekening-2016.pdf” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Jaarrekening 2015″ link=”https://www.improbattle.nl/wp-content/uploads/2015/07/Stichting-Improbattle-Jaarrekening-Stichting-RJ640-2015.pdf” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Correctieve begroting sep 15 – jul 16″ link=”https://www.improbattle.nl/improbattle-correctieve-begroting-sep15-jul16-2016/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”NB bij de correctieve begroting” link=”https://www.improbattle.nl/nb-bij-de-correctieve-begroting/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”]

Overige documenten

[button text=”Akte van oprichting” link=”https://www.improbattle.nl/wp-content/uploads/2016/05/Scan-van-gewaarmerkte-akte-van-oprichting-ImproBattle.pdf” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Huishoudelijk Reglement” link=”https://www.improbattle.nl/huishoudelijk-reglement-stichting-improbattle-v2/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”] [button text=”Uittreksel handelsregister” link=”https://www.improbattle.nl/uittreksel_handelsregister_59025727/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” icon=”no” margin=”15,none,none,none”]