ANBI informatie

ANBI

ImproBattle is per 1 januari 2016 een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een financiële steun aan de activiteiten van ImproBattle in de vorm van een schenking belastingvoordeel kan opleveren.

Belastingvoordeel donateurs

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Bekijk de website van de belastingdienst voor de meest recente informatie. 

Algemene gegevens

Stichting ImproBattle is op 21 oktober 2013 ingeschreven bij de KvK van Amsterdam onder nummer 59025727.

Stichting ImproBattle
Johan Ringerskade 365
2521 SL Den Haag

Bestuurders

Stichting ImproBattle heeft een bestuur bestaande uit drie leden.

Voorzitter – Henk van der Steen

Secretaris – Clemens de Jager

Penningmeester – Ton Zweekhorst

Downloads

Beleidsplan 2021-2023

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Statuten

Huishoudelijk regelement