ANBI informatie

ImproBattle is een ANBI

ImproBattle is per 1 januari 2016 een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat een financiële steun aan de activiteiten van ImproBattle in de vorm van een schenking belastingvoordeel kan opleveren. 

WAT IS HET BELASTINGVOORDEEL VOOR DONATEURS VAN IMPROBATTLE? 

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Bekijk de website van de belastingdienst voor de meest recente informatie. 

Algemene gegevens

Inschrijving Kvk

Stichting ImproBattle is op 21 oktober 2013 ingeschreven bij de KvK van Amsterdam onder nummer 59025727. 

Stichting ImproBattle
Breedstraat 66
1601 KE ENKHUIZEN

Postadres

Stichting ImproBattle (secretariaat)
Van Winoxbergestraat 6
2274 RR Voorburg

Bestuurders

Stichting ImproBattle heeft een bestuur bestaande uit drie leden.

Voorzitter

Erik Bout

Secretaris

Clemens de Jager

Penningmeester

Ton Zweekhorst