Maatschappelijke diensttijd (MDT) – Young Leaders

A

Bij Young Leaders worden jongeren in 10 bijeenkomsten getraind in vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren.

Daarna bedenken de jongeren hun eigen plannen en kiezen een doelgroep waar zij zich graag voor willen inzetten. Dit kan bijvoorbeeld een voorstelling met/voor de buurt zijn, een jongerenuitwisseling of een ander maatschappelijke activiteit zijn.

In de activiteitenfase krijgen deelnemers naast groepscoaching ook individuele coachings-gesprekken met aandacht voor reflectie op en voortzetting van hun maatschappelijke betrokkenheid, hun (school)loopbaan en andere vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. De invulling daarvan wordt aangepast op de persoonlijke situatie van de deelnemende jongere (wel/niet schoolgaand, type opleiding, eigen ontwikkelingswensen en toekomstplannen, etc.).

Deelname aan het programma wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek, om samen met hen terug te blikken op hun ervaringen.