TaalTheater zomerschool

Tijdens de vakantie zijn de leerlingen op een gestructureerde manier bezig met de Nederlandse taal. Op die manier wordt ook de periode verkort waarin de leerlingen minder Nederlands spreken. Het doel daarvan is dat de terugval in taalniveau te verminderen en de spreekvaardigheden te verbeteren.

TaalTheater is taalproject dat een aanvulling is op het formele taalonderwijs. Deze aanvulling biedt de mogelijkheid voor jonge statushouders en migranten om op een ontspannen en actieve wijze bezig te zijn met het leren van Nederlands als tweede taal.

Er is een formule ontwikkeld die zich onderscheidt van het reguliere onderwijs door een combinatie van taal- en theaterlessen. De effectiviteit van de taalontwikkeling wordt daarmee versterkt, omdat via het theater ook wordt gewerkt aan de lef en het zelfvertrouwen om steeds maar weer het gesprek met Nederlandstaligen aan te gaan. Ook als dat lastig is, omdat je de taal nog niet goed beheerst. Van fouten leer je en dan gaat het snel.

Bij de workshops is aandacht voor het onderzoeken en leren van nieuwe woorden en begrippen, het actief Nederlands spreken in diverse situaties en er wordt ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van het geloof in eigen kunnen, presentatievaardigheden en algemene sociale vaardigheden, als samenwerken en voor jezelf en anderen opkomen.

Tijdens de theaterworkshops wordt er met de leerlingen gewerkt naar een eindpresentatie rondom een thema. Het project eindigt met een feestelijke uitreiking van een certificaat van deelname.

Extra informatie

Duur Minimaal 5 vakantiedagen van 2 workshopuren, uit te breiden tot 2 weken van 4 workshopuren
Doelgroep Jongeren van 12-18 jaar die Nederlands zijn aan het leren in groepsverband.
Doel Vergoten van het zelfvertrouwen, verbeteren van de durf om Nederlands te spreken, spreekvaardigheden oefenen.
Je kiest hiervoor wanneer… • je een aanvulling zoekt op het formele taalonderwijs.
• Je deelnemers op een speelse en actieve wijze hun woordenschat wilt laten vergroten.
• Je het geloof in eigen kunnen en de durf om Nederlands te spreken wilt vergroten.
Vorm (Zomer-)vakantieschool