ImproBattle voor MBO

Motiveer jouw studenten via ImproBattle. Improvisatie in de klas gaat is niet alleen leuk; het is een krachtig instrument om de cohesie en sfeer binnen een klas te vergroten. En plezier en verbinding nou precies een belangrijk instrument zijn om studenten graag en langer naar school te laten gaan. Deze workshop is speciaal ontworpen voor entreeopleidingen, gericht op het versterken van sociale vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen, en het creëren van een veilige en plezierige leerplek.

Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor klassen van alle entreeopleidingen. Studenten volgen de workshops samen met hun mentor.

Aanpassingsmogelijkheden

De workshop kan worden aangepast aan de unieke behoeften en dynamiek van de groep. 

Programma

Na een kennismaking introduceren we de basisprincipes van improvisatie, gericht op verbinding, flexibiliteit en zelfvertrouwen. Studenten werken samen aan oefeningen en leren solliciteren, samenwerken, en omgaan met falen, in een veilige en speelse context.

Effect:

Studenten zullen leren om effectief sociale vaardigheden te ontwikkelen, hun zelfvertrouwen te vergroten, en te experimenteren met verschillende omgangsvormen. Deze aanpak bevordert niet alleen persoonlijke groei maar creëert ook een ondersteunende en inclusieve leeromgeving. De workshop biedt ook mogelijkheden voor docenten en studieloopbaanbegeleiders om de studenten te observeren en te coachen, en om actuele onderwerpen bespreekbaar te maken.

Praktische zaken:

8 wekelijkse workshops van 1 uur, gegeven door een gastdocent van ImproBattle, in aanwezigheid van de klassenmentor.