Ger maakt graag gebruik van storytelling waarbij hij zijn eigen levenservaringen en ervaringen met improvisatietheater deelt met de deelnemers. Hiermee gaat hij de verbinding aan en brengt hij gesprekken op gang. Ger is erg goed in het bieden van duidelijke kaders en structuur, dit geeft veiligheid en durven de deelnemers meer van zichzelf te laten zien. Het verhoogt de creativiteit.

Wat vind je leuk aan je werk als trainer?

Ik vind het zo mooi dat tijdens een training van Improbattle altijd wel iets bijzonders gebeurt. Ik ben altijd zoveel mogelijk in contact met wat er op dat moment gebeurt in de les. Hierdoor kan ik direct inspringen bij momenten die aandacht vragen of een mooie aanvulling zijn. Mooier dan ik van tevoren had bedacht.

Wat hoop je teweeg te brengen als trainer?

Voor mij gaat het over jezelf uiten, laten blijken wie je bent, waar je voor staat. Het gaat over; tot inzichten komen en iets leren. Ik hoop iets bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling. Ik wil iemand bewustmaken van zijn of haar talent: “Dit kan je heel goed en dat is bijzonder”, je talenten erkennen. Daarom geef ik continue positieve feedback “Dat moet je vaker doen, daar ben je goed in”.  Ik geef hen het inzicht mee: “Voor jou is het misschien niet bijzonder, maar voor anderen kan dit het wel zijn”, hierdoor groeit hun zelfvertrouwen. In mijn lessen gun ik ze energie en lol. Belangrijk is ook dat ze elkaar accepteren en waarderen, waardoor hun empathisch vermogen vergroot wordt. “Zit er iemand in je allergie? Dan valt daar iets te halen!” Hiermee bedoel ik dat een allergie voortkomt uit gedrag van de ander waar je stiekem wel iets van zou willen hebben.