Bram is bij ImproBattle begonnen als deelnemer. Hij ontdekte improvisatietheater in zijn “jeugdzorgverleden” en het bracht hem veel goeds, het maakte hem gelukkig. Dit geluk gunt hij anderen ook en is daarom is hij doorgegroeid tot trainer. Bram is een kei in het geven van positieve feedback. Volgens Bram wordt er al genoeg aandacht besteed aan dingen die iemand niet goed doet. “Hoe mooi is het dat er een moment en plek is in de week waar je alleen maar hoort wat je allemaal wél goed doet?” Daarnaast weet Bram de groep, ook bij weerstand, met een zachte hand mee te nemen. Hij gebruikt hierbij zijn humor en stelt zich kwetsbaar op.

Wat vind je leuk aan je werk als trainer?

Ik vind het leuk om af te stemmen op de groep en hierbij improvisatie in te zetten als instrument. Het doel van een les is helder, maar de weg ernaartoe staat nooit vast in een ImproBattle les; ik speel in op wat er leeft en gebeurt in de groep, op dat moment. Daarnaast vind ik de speloefeningen echt leuk om te doen en te zien. Het is extra mooi om te zien dat er daadwerkelijk iets kan veranderen.

Wat hoop je teweeg te brengen als trainer?

Ik hoop dat de deelnemers mijn les als spannend en veilig tegelijkertijd hebben ervaren. Het moet een uitdaging zijn, maar ik wil ook dat ze de les uitlopen met een gevoel van “dit kan ik” of tegen een vriend(in) kunnen zeggen “jij kunt dit ook wel”. Als deelnemers dat kunnen zeggen, dan hebben ze gewerkt aan hun eigen kracht. Ik wil letten op wat iemand wél al kan en dat vergroten. De deelnemers bewust laten worden van de competenties die ze al hebben en die meer laten zien; meer van zichzelf laten zien. Daarnaast wil ik de deelnemers bewust maken van wat ze zelf vinden en voelen en ook wat een ander mogelijk kan zien. De ontwikkeling op persoonlijk vlak is belangrijker dat de artistieke uitkomst. Het hoeft niet goed of mooi theater te worden.