TaalTheater

Improviserend Nederlands leren

Aanbod voor: Internationale Schakelklassen, eersteopvangscholen, participatietrajecten voor statushouders en migranten
Thema's: praktische taalvaardigheden, luisteren en spreken
Duur: minimaal 15 lessen van 2 uur

Organisaties kiezen hiervoor wanneer...

  • Ze een aanvulling zoeken op het formele taalonderwijs;
  • Ze deelnemers op een speelse en actieve wijze hun woordenschat willen laten vergroten;
  • Ze het geloof in eigen kunnen en de durf om Nederlands te spreken willen vergroten;
  • Op een ontspannen en informele manier willen leren.

Wat is TaalTheater?

TaalTheater is een aanvulling op het formele taalonderwijs op scholen. Deze aanvulling biedt de mogelijkheid voor jonge statushouders en migranten om op een ontspannen en actieve wijze bezig te zijn met het leren van Nederlands als tweede taal. Doordat improvisatietheater gaat over het begrijpen en spreken van de taal in verschillende contexten en onverwachte situaties, leren de deelnemers Nederlands te spreken in lastige situaties. Dit verlaagt de drempel om ook buiten de schoolse context Nederlands te spreken.

Nederlandse cultuur

Ook maken de leerlingen op interactieve wijze kennis met de normen, waarden en gebruiken die in Nederland gelden. Ze spelen scènes over hoe het hoort en niet hoort en ervaren het verschil met hun land van oorsprong.

Geloof in eigen kunnen

Met TaalTheater wordt niet alleen aandacht besteed aan luister- en spreekvaardigheden. maar ook aan de onderliggende mindset om snel een nieuwe taal te leren. In de workshops is daarom naast aandacht voor het leren van nieuwe woorden en begrippen, ook veel aandacht voor het verbeteren van het geloof in eigen kunnen, presentatievaardigheden en algemene sociale vaardigheden als samenwerken en voor jezelf opkomen.

Eindpresentatie

Aan het einde van de lessencyclus treden de leerlingen op op school of in een lokaal theater en krijgen de leerlingen een certificaat.