Sinds 2021 ben ik trainer bij Improbattle. Daarnaast werk ik met groepen kinderen en jongeren op scholen, bij de naschoolse opvang en het jeugdtheater.

Al sinds ik mij kan herinneren is theater mijn lust en mijn leven. Ik heb plezier in spelen, geniet vol op het podium en heb als kind zelf de kracht van toneel mogen ervaren. Dat gun ik alle kinderen!

Tot een aantal jaar geleden werkte ik bij War Child op verschillende plekken in de wereld. Als ‘Theatre for Development’ specialist heb ik drama en andere creatieve expressievormen ingezet om kinderen en jongeren door oorlog getroffen, veiligheid, rust en plezier te bieden, kansen om te groeien en te leren.

Nu doe ik dat weer, maar richt ik me op groepen kinderen en jongeren in Nederland, die opgroeien in kwetsbare situaties.

WAT VIND JE LEUK AAN JE WERK ALS TRAINER?

Ik geniet van het spelplezier van de groepen met wie ik werk. Hoe meer lol en plezier, hoe beter! Ik vind het heerlijk om samen te spelen, en kinderen en jongeren te verleiden uit hun comfort zone te stappen en er helemaal voor te gaan.

WAT HOOP JE TEWEEG TE BRENGEN ALS TRAINER?

Ik ga ervoor om kinderen de ruimte te geven om te groeien, opdat zij vertrouwen krijgen in zichzelf en de mensen om hun heen, dat zij gaan zien waartoe ze in staat zijn en leren durven zichzelf te zijn, met trots.

Terwijl kinderen en jongeren spelen en lol hebben met elkaar, leren ze en doen ze succeservaringen op bij het herkennen van en omgaan met emoties, zich inleven in anderen, nadenken over eigen gedrag, het oplossen van ruzies, om hulp vragen.

Je ervaart en leert dat je er mag zijn, precies zoals je bent. Je leert dat je keuzes hebt en jij niet je gedrag bent; jij hebt de regie.