Improvisatie: creatieve weerbaarheidstraining voor jongeren

Lang niet alle jongeren ervaren de pubertijd als een makkelijke levensfase. De zoektocht naar wie je bent, het laveren door de soms woelige wateren van sociale interacties en het omgaan met veranderingen, kunnen lastig zijn. Tegelijk bouw je in deze belangrijke periode van je bestaan aan het fundament dat belangrijk is om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden. Voor sommige tieners is dat een flinke uitdaging. Daarom heeft ImproBattle een leuke weerbaarheidstraining ontwikkeld. In september, oktober en november starten er in samenwerking met het CJG Zuid Holland Midden en Fonds voor Podiumkunsten meerdere trainingen

Voor wie: een duwtje naar meer zelfvertrouwen

Niet alle tieners staan stevig in hun schoenen. Soms voelen ze zich buitengesloten, onzeker en niet-gezien. Ze zijn teruggetrokken, vinden het lastig om aansluiting te vinden en hebben weinig zelfvertrouwen om nieuwe (sociale) situaties aan te gaan. Dat is hartstikke zonde, want dit heeft zijn weerslag op het welbevinden van de jongere.

Om deze jongeren een duwtje in de goede richting te geven, hebben we de ImproBattle Weerbaarheidstraining ontwikkeld. In deze training van 8 bijeenkomsten, leren jongeren hun weerbaarheid en veerkracht te vergroten. Het is een verfrissend alternatief voor de traditionele weerbaarheidstrainingen die meer theoretisch en gestructureerd van aard zijn.

Bij ImproBattle worden jongeren In een veilige omgeving in spelvorm uitgenodigd meer durf te tonen. Door dat vaker te doen, ontwikkelen ze steeds een beetje meer zelfvertrouwen en ontwikkelen ze gedrag dat ze ook in andere situaties kunnen vertonen. De jongeren leren omgaan met onzekerheid en fouten maken. Maar vooral leren ze hun eigen positieve kanten te zien en hun eigen persoonlijkheid te waarderen.

improviseren helpt op verschillende manieren

Het versterken van de veerkracht en weerbaarheid bij deze jongeren doen we op de volgende manier:

Sociale vaardigheden verbeteren

Sociale vaardigheden bevorderen dat  jongeren effectieve relaties en interacties met anderen aangaan en onderhouden. Improvisatie vereist samenwerking, luisteren naar anderen en duidelijke communicatie. Deelnemers leren om te reageren op wat anderen zeggen en doen, waardoor zij hun sociale vaardigheden spelenderwijs en al doende versterken. Het gaat hier niet alleen om het spreken, maar juist ook om het luisteren en begrijpen van de ander en naar de ander te kijken.

Positieve Identiteit versterken

Een positieve identiteit is het beeld dat iemand van zichzelf heeft en hoe iemand zich daarover voelt. Een positieve identiteit helpt jongeren standvastig te blijven en hun doelen te bereiken. Tijdens ImproBattle worden deelnemers aangemoedigd om zichzelf te zijn en hun unieke persoonlijkheid te omarmen. Ze ontdekken hun eigen krachten en leren deze in te zetten.

Omgaan met falen

Door de aard van improvisatietheater, waarbij fouten onvermijdelijk en tegelijkertijd heel erg leuk zijn, leren jongeren om te gaan met onzekerheid en falen, en deze te zien als leermomenten of kansen in plaats van als tegenslagen. Het gaat er niet om dat je foutloos bent, maar goed om te gaan met fouten door niet in de stress te schieten of minder plezier aan een activiteit te beleven.

Positief zelfbeeld bevorderen

Door positieve feedback en het vieren van successen, hoe klein ook, leren jongeren hun eigen waarde en kracht te zien. Ze ontwikkelen een positief zelfbeeld dat hen helpt in hun dagelijkse leven en bij toekomstige uitdagingen.

Vrienden maken

Iedereen wil ergens bij horen. De trainingsgroep biedt een ondersteunende plek waarin jongeren zich veilig voelen om zichzelf te uiten en risico’s te nemen in een niet-oordelende omgeving. Het gaat hierbij om het creëren van een groep waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. De training is een voedingsbodem voor vriendschappen.

ImproBattle is speels, interactief en op maat

Het bijzondere aan de training van ImproBattle is het speelse, interactieve karakter waarbij deelnemers een grote eigen inbreng hebben op wat de inhoud van de training is. Jongeren spelen zelf improvisatietheater of kijken naar elkaar en geven dan feedback. Zowel het zelf spelen als het geven van feedback wordt als leuk en leerzaam ervaren.

ImproBattle maakt de  training samen met de jongeren op maat, speciaal voor hun. Nadat de deelnemers tijdens de eerste training een algemene indruk hebben van de trainer, de groep en de manier van werken, mogen de deelnemers allemaal hun eigen leervraag formuleren. Wat willen ze bereiken of leren in deze training? Afhankelijk van de verschillende vragen, maakt de trainer een trainingsprogramma, zodat iedere training weer een eigen unieke trainingsopbouw heeft. Eventueel sturen de jongeren dit nog bij.

Welke thema’s maken je veerkrachtig

Er bepaalde thema’s die in ieder geval voorbij komen in deze weerbaarheidstraining, samenwerken, emoties, kracht uitstralen, niet en wel helpende gedachten én grenzen aangeven. De accenten liggen iedere trainingscyclus anders naar gelang de behoeften van de groep.

Het effect van de training is dat deelnemers meer zelfwaardering krijgen. Ze zien in welke kwaliteiten ze hebben én dat ze deze als kracht kunnen inzetten bij nieuwe (sociale) situaties. Bovendien versterken ze via improvisatietheater belangrijke sociale vaardigheden, zoals luisteren naar een ander, jezelf presenteren, je eigen ideeën inbrengen, ruimte innemen en weggeven en het effect van lichaamstaal.

Waar starten we?

Deze weerbaarheidstraining start in het najaar 2023 voor jongeren in Leiden, Gouda, Leiderdorp, Waddinxveen, Katwijk én Bodegraven. In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie starten in september, oktober en november in Leiden, Gouda, Leiderdorp, Waddinxveen, Katwijk én Bodegraven diverse weerbaarheidstrainingen voor jongeren (13-18 jaar).

Ken jij jongeren voor wie ImproBattle een goede manier zou zijn, om zich persoonlijk te ontwikkelen? Laat ze zich zelf of door hun ouders aanmelden via: www.cjgleiden.nl/cursussen/theater-weerbaarheidstraining—voor-jongeren. Meedoen is gratis.

Ook voor jouw jongeren

Wij kunnen ons voorstellen dat je baalt als je wel jongeren kent voor wie deze training het hélèmaaaaal is, maar die niet in deze regio’s wonen. Wij breiden hebben nog trainers genoeg die staan te popelen om deze training ook in jouw plaats te geven. Ga dus met ons in gesprek over de mogelijkheden nog meer trainingen te organiseren. Zo zoeken wij nog partners in Amsterdam, Den Haag en Utrecht om dit samen met ons op te zetten.