Teambuilding

‘… Het sprak ons ook aan dat ImproBattle de opbrengsten gebruikt om kwetsbare jongeren op een positieve manier te helpen bij hun ontwikkeling.’

David Pruijt, communicatieadviseur gemeente Amsterdam

Teambuilding workshop

Een teambuilding workshop improvisatietheater is niet alleen heel erg leuk om te doen, de onderliggende principes van improvisatie bieden een ander licht op communicatiesamenwerking en creativiteit.

Wil je goed improviseren, dan zul je elkaars ideeën moeten accepteren en daarop voortbouwen, je oordeel moeten uitstellen en de ander laten schitteren.

Dat maakt een workshop bij uitstek geschikt als teambuildingsactiviteit, of als intermezzo op een teamdag. Het zijn zeer actieve workshops, met veel energie en plezier.

De thema’s voor een workshop kunnen in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld. Een workshop improvisatie duurt meestal tussen de 1 en 2 uur.

Offerte

Ben je enthousiast over ImproBattle? Wil je ons inzetten voor je symposium, personeelsdag of ander evenement?

We bespreken graag de mogelijkheden met je.

Wist je dat ImproBattle voor bedrijven en organisaties ook ImproBattle Shows aanbiedt? Deelnemers van ImproBattle spelen op uw congres, symposium of inspiratiedag.

‘ImproBattle brengt mensen zonder én met een beperking dichterbij elkaar door ze samen te laten spelen én te laten lachen’ 

Sabine Jimkes, Cedris

Gift

Je kunt ons ook steunen met een gift. Wij hebben een ANBI-status, dus je donatie kan belastingvoordeel opleveren.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.