TaalTheater – spelenderwijs Nederlands leren

Aanbod voor: Internationale Schakelklassen, eersteopvangscholen, participatietrajecten voor statushouders en migranten
Competenties: praktische taalvaardigheden, luisteren en spreken
Projectvorm: workshoptraject of zomerschool.

Organisaties kiezen hiervoor wanneer…

  • Ze een aanvulling zoeken op het formele taalonderwijs;
  • Ze deelnemers op een speelse en actieve wijze hun woordenschat willen laten vergroten;
  • Ze het geloof in eigen kunnen en de durf om Nederlands te spreken willen vergroten;
  • Op een ontspannen en informele manier willen leren.

Wat is TaalTheater?

TaalTheater is taalproject dat een aanvulling is op het formele taalonderwijs op scholen. Deze aanvulling biedt de mogelijkheid voor jonge statushouders en migranten om op een ontspannen en actieve wijze bezig te zijn met het leren van Nederlands als tweede taal.

Als jonge vluchteling of migrant sta je voor een enorme uitdaging om hier in Nederland een goede plek te verwerven. Beheersing van het Nederlands is een eerste vereiste. De achterstand in vergelijking met in Nederland geboren jongeren is enorm groot.

Een taalachterstand verslechtert de maatschappelijke positie van deze jonge migranten en vluchtelingen waardoor zij hun potentieel niet altijd optimaal kunnen benutten. De TaalTheater workshops van ImproBattle verkleinen deze achterstand door actieve workshops.

De aanpak: taal en theater

Er is een formule ontwikkeld die zich onderscheidt van het reguliere onderwijs door een combinatie van taal- en theaterlessen. De effectiviteit van de taalontwikkeling wordt daarmee versterkt, omdat via het theater ook wordt gewerkt aan de lef en het zelfvertrouwen om steeds maar weer het gesprek met Nederlandstaligen aan te gaan. Ook als dat lastig is, omdat je de taal nog niet goed beheerst. Van fouten leer je en dan gaat het snel.

Bij de workshops is aandacht voor het onderzoeken en leren van nieuwe woorden en begrippen, het actief Nederlands spreken in diverse situaties en er wordt ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van het geloof in eigen kunnen, presentatievaardigheden en algemene sociale vaardigheden, als samenwerken en voor jezelf en anderen opkomen.

Tijdens de theaterworkshops wordt er samen met de leerlingen gewerkt naar een passende eindpresentatie rondom een thematiek die ze gedurende de workshops zelf aandragen. Het project eindigt met een feestelijke uitreiking van een certificaat van deelname.

Ook mogelijk als Zomerschool

Het TaalTheater is ook in te zetten als zomerschool in de zomervakantie. Het voordeel daarvan is de deelnemers ook in hun vakantie Nederlands kunnen oefenen waardoor de terugval door de lange vakantie kleiner is. 

Neem contact met ons op