Sociale Vaardigheden

Sociaal vaardig door improvisatietheater

Aanbod voor: ROC Entree, MBO1, MBO2, MBO3, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, JeugdzorgPlus
Thema’s: sociale vaardigheden, burgerschap, groepsbinding, vrije tijdsbesteding
Duur: minimaal 6 lessen van 1 uur

Scholen kiezen hiervoor wanneer….

  • ze de sociale vaardigheden van hun leerlingen op speelse en actieve wijze willen vergroten;
  • ze leerlingen willen voorbereiden op hun stageperiode;
  • leerlingen een geaccepteerde wijze nodig hebben om stoom af te blazen;
  • mentoren/docenten willen observeren hoe de groepsdynamiek van een klas werkt om daar gebruik van te maken tijdens de begeleiding.

Speels leren

ImproBattle biedt workshops en cursussen sociale vaardigheden voor scholen met kwetsbare leerlingen, zoals ROC Entree (mbo niveau 1), praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Op een speelse manier leren jongeren samenwerken, emoties herkennen en uiten, lichaamstaal gebruiken en werken met sociale en maatschappelijke status.

ImproBattle kan goed worden ingezet als praktijkmodule sociale vaardigheden, naast of in plaats van een theoretische module. ImproBattle lijkt op hulpverlening volgens het competentiemodel, waarbij het uitgangspunt is dat jongeren die een problematische ontwikkeling doormaken het beste hulp geboden kan worden via behandeling die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden.

“De leerlingen vonden de actieve oefeningen, zoals rollenspelen, erg leuk”

– docent ROC Entree

wpid-IMAG2591.jpg

Opzet van het programma

ImproBattle volgt geen strak stramien, omdat het vooral een kwestie is van inspelen op wat er op dat moment gebeurt. Als deelnemers in een groep niet goed naar elkaar luisteren, passen trainers de oefeningen hierop aan.

Desondanks wordt er wel gewerkt met een geleidelijke opbouw binnen de trainingsbijeenkomsten. Iedere trainingsbijeenkomst start in principe met een aantal warming-up oefeningen, die vaak fysiek van aard zijn, een relatief korte duur hebben en minder ingewikkeld zijn. Vervolgens gaat de groep aan de slag met verschillende werkvormen van improvisatietheater die geconcentreerd kunnen zijn rondom een thema, zoals emoties, culturele diversiteit of (maatschappelijke of sociale) status.

Gedurende de bijeenkomsten zijn de trainers verantwoordelijk voor het programma van improvisatietheater, en zijn de interne docenten (het liefst de mentor) op de achtergrond aanwezig. Soms doen ze ook mee aan één of meerdere oefeningen van de training.

“Mijn ervaringen met improBattle zijn erg positief. Zowel voor de leerlingen als voor mijzelf als docent is het fijn om te kijken met wie je nou het gehele jaar te maken gaat krijgen.” 

Docent ROC Entee

Wat is ImproBattle?

ImproBattle verbetert de sociale vaardigheden van jongeren via improvisatietheater. Improvisatietheater is een vorm van theater waarbij het verhaal en de personages ter plekke worden verzonnen.

Bij improvisatietheater gaan we uit van een aantal basisregels, zoals:

  • we accepteren elkaars ideeën;
  • we reageren op elkaars emotie en lichaamstaal;
  • we helpen en vertrouwen elkaar.

Jongeren ontdekken hun krachten en talenten, worden meer open en werken aan hun zelfvertrouwen in nieuwe situaties.

“Veel van de leerlingen verheugden zich op de lessen van ImproBattle. Er werd altijd veel gelachen tijdens deze lessen.” 

– docent ROC Entree

Doelstellingen van de training

Het doel is het vergroten van sociale vaardigheden, zoals samenwerken, naar elkaar luisteren en het gebruik van lichaamstaal. Bovendien zal in de training worden gewerkt aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.

Daarnaast zijn er sociaal-emotionele doelen zoals het herkennen van, durven uiten van en leren omgaan met emoties. Door de ontwikkeling van hun socio-emotionele instrumentarium ontwikkelen jongeren een positieve grondhouding naar zichzelf en anderen.

Daarnaast ontwikkelen jongeren door ImproBattle het gevoel dat ze aan hun (directe) omgeving een bijdrage kunnen leveren waardoor ze actief pro-sociaal gedrag vertonen.

Wil je meer informatie over de praktijkmodule sociale vaardigheden? Neem dan contact met ons op.