Sociale Vaardigheden

Aanbod voor: ROC Entree, MBO1, MBO2, MBO3, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, JeugdzorgPlus
Thema’s: sociale vaardigheden, burgerschap, groepsbinding, vrije tijdsbesteding
Duur: minimaal 6 lessen van 1 uur

Scholen kiezen hiervoor wanneer….

  • ze de sociale vaardigheden van hun leerlingen op speelse en actieve wijze willen vergroten;
  • ze leerlingen willen voorbereiden op hun stageperiode;
  • leerlingen een geaccepteerde wijze nodig hebben om stoom af te blazen;
  • mentoren/docenten willen observeren hoe de groepsdynamiek van een klas werkt om daar gebruik van te maken tijdens de begeleiding.

Speels leren

ImproBattle biedt workshops en cursussen sociale vaardigheden voor scholen met kwetsbare leerlingen, zoals ROC Entree (mbo niveau 1), praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. Op een speelse manier leren jongeren samenwerken, emoties herkennen en uiten, lichaamstaal gebruiken en werken met sociale en maatschappelijke status.

ImproBattle kan goed worden ingezet als praktijkmodule sociale vaardigheden, naast of in plaats van een theoretische module. ImproBattle lijkt op hulpverlening volgens het competentiemodel, waarbij het uitgangspunt is dat jongeren die een problematische ontwikkeling doormaken het beste hulp geboden kan worden via behandeling die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden.

“De leerlingen vonden de actieve oefeningen, zoals rollenspelen, erg leuk”

docent ROC Entree