ImproBattle training voor MBO-entree

In 2015 startte ImproBattle met het geven van workshops binnen de entreeopleidingen van het Da Vinci College in Dordrecht. De school was op zoek naar een activerende werkvorm om de sociale vaardigheden van de leerlingen te versterken. Met de kennis en kunde van ImproBattle is in de praktijk een succesvol programma ontwikkeld dat aan het begin van de opleiding wordt aangeboden aan de nieuwe studenten en hun studieloopbaanbegeleider.

In het kader van het LKCA-programma Weten Wat Werkt in jouw Praktijk, waarbij succesvolle culturele projecten die in de sociale sector worden aangeboden, gezamenlijk onderzochten wat de werkzame factoren van hun programma’s zijn, heeft Stichting ImproBattle een interventiebeschrijving gemaakt. Het bewustwordingsproces dat hiermee samenhangt, heeft weer tot een professionaliseringsslag geleid en een nieuwe inzichten gegeven over het programma binnen entreeopleidingen.

Met enige trots op de inzet van de ImproBattle-trainers die gezamenlijk het programma hebben vormgegeven en de jarenlange goede samenwerking met het Da Vinci College in Dordrecht delen wij onze bevindingen met u.

Dit programma heeft in de eerste plaats jonge studenten geholpen om hun kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen en zich voor te bereiden op hun stage. In de tweede plaats heeft het programma waardevolle informatie opgeleverd voor de studieloopbaanbegeleider om de studenten verder te begeleiden Tot slot heeft het programma veel spelplezier opgeleverd. Want als je plezier hebt, heb je een grotere motivatie om te leren. Wij hopen met het beschrijven van dit programma dat wij een beetje van dit plezier kunnen delen met de rest van het land.

Download hier versie 1.0 van onze programmabeschrijving ImproBattle voor Entreeopleidingen