Workshops en trainingen

ImproBattle ontwikkelde diverse programma’s om de improvisatievaardigheden van deelnemers te versterken. Het doel van alle trainingen is om het zelfvertrouwen te vergroten, sociale vaardigheden te verbeteren en mensen met elkaar te verbinden.


MBO Entree

Dit is een groepstraining van 8-10 workshops voor studenten van entreeopleidingen (MBO1) waarin wordt gewerkt aan het verbeteren van de groepscohesie en individuele sociale vaardigheden. Het doel is schooluitval te verminderen.


WerkFit

Het WerkFit-programma is een groepstraining van 4-6 workshops voor mensen die op de een of andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In de training werken we aan persoonlijke effectiviteit. Er wordt gewerkt aan zelfvertrouwen, omgaan met spanning en stress én samenwerkingsvaardigheden.


Durf te doen

Durf te doen is een leuke en actieve theatertraining voor dove mensen met gebarentaal. De training wordt georganiseerd in samenwerking met Werkpad. Je leert improviseren en ontdekt waar jouw kracht en energie zit. Je krijgt meer zelfvertrouwen, ontmoet nieuwe mensen, leert omgaan met stress en krijgt positieve energie. Deze training helpt je nieuwe stappen te durven zetten.


TaalTheater

TaalTheater is een training die een aanvulling is op het formele taalonderwijs op (taal)scholen waarin wordt gewerkt aan het lef en zelfvertrouwen om Nederlands te spreken in het dagelijks leven en moeilijke situaties.


Weerbaarheid

Dit programma wordt ingezet als een onderdeel van het jongerenwerk. De deelnemers leren de basisbeginselen van improviseren waardoor ze sterker in hun schoenen staan.


Cultuureducatie

Voor middelbare scholen bieden wij improvisatietheaterworkshops aan waarbij leerlingen kennismaken met theater. Ze leren hoe ze een geïmproviseerde scène moeten spelen en hoe ze samen een verhaal kunnen maken. Er kan gewerkt worden naar een korte eindpresentatie tijdens een cultuurdag.