Korczak conferentie 2015

Op zaterdag 21 november is er van 10.00u tot 16.30 de jaarlijkse Korczakconferentie in het Kinderrechtenhuis in Leiden  over kinderen en hun kinderrechten. Op deze bijzondere dag zullen diverse workshops en lezingen worden gegeven in het gedachtegoed van de Pools-Joodse pedagoog Janusz Korczak.

Recht op leven en dood

Dit jaar staat het recht van het kind op leven en dood centraal, een zwaar thema dat op verschillende manieren wordt benaderd. Het gevaar van overbescherming, het wantrouwen in de eigen mogelijkheden en het recht eigen keuzes te maken, zullen deze dag worden besproken.

„Uit angst voor de dood van het kind, ontnemen wij hem soms het leven” - Janusz korczak

Programma Korczakconferentie 2015

Op het programma staan lezingen en workshops. Wij hebben in 2014 als ImproBattle de Korzcakprijs in ontvangst mogen nemen, en zijn daarom uitgenodigd een bijdrage te leveren aan deze conferentie.

Locatie

De conferentie wordt gehouden in het Kinderrechtenhuis in Leiden (Hooglandse Kerkgracht 17B, Leiden).

Meer info en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding bij de Korczakconferentie 2015 kijk je op www.korczak.nl.

Comments are closed.