Visie en doelen

ImproBattle wil het fundament van kwetsbare mensen verstevigen via improvisatietheater door sociale vaardigheden te versterken, zelfvertrouwen te vergroten en sociale inclusie te bevorderen.

aboutus.05.jpgImproBattle werkt met sociale partners in jeugdzorg, jongerenwerk, (speciaal) onderwijs en sociale diensten van overheden, om de kwetsbare doelgroep te vinden en te ondersteunen. Daarbij is ImproBattle verantwoordelijk voor de inhoud van het ImproBattle-programma en de sociale partner voor de inbedding van het programma in de overige interventies.

ImproBattle streeft ernaar voor kwetsbare deelnemers die improvisatietheater als ontwikkelbehoefte hebben gedefinieerd, zo lang mogelijk een uitdagend programma aan te blijven bieden. Daarvoor sluit ImproBattle partnerschappen met kunstenaars, theatermakers en wijkinitiatieven, om talenten te ontplooien.

ImproBattle is een erkende methodiek ter bevordering van sociale inclusie in binnen en buitenland en streeft ernaar professionals te leren en enthousiasmeren over deze informele leermethodiek.

ImproBattle wil zich op den duur profileren als sociale onderneming, zodat de organisatie (meer) op eigen financiƫle kracht kan draaien. Dit doet ImproBattle door in te zetten op het ontwikkelen van programma's waarbij eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd.