Second Wave Gouda – preventie van etnisch profileren door het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie

Second Wave Gouda

Second Wave is een interventie gericht op preventie van etnisch profileren door het verbeteren van de relatie tussen jongeren en politie.

Marijn Vissers en Maartje van Amersfoort hebben deze workshops samen met de politie en jongeren in Gouda uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de relatie tussen jongeren en de politie. Dit is de enige interventie in dit rapport waarbij groepsactiviteiten worden georganiseerd tussen politie en jongeren ter bevordering van de onderlinge verhoudingen. De kracht van Second Wave ligt in de ontmoeting.

Bij de pilot in Gouda onderzocht Noorda & Co het traject kwalitatief en kwantitatief. Volgens het evaluatierapport heeft de pilot positieve resultaten opgeleverd voor zowel de deelnemende jongeren als de politieagenten.

De jongeren waren sterk betrokken bij de processen en doelen van het project, ze kregen meer inzicht in het beleid, de prioriteiten en de activiteiten van de politie, ontwikkelden een positieve attitude ten opzichte van politieagenten en maakten persoonlijke groei en ontwikkeling door.

Bij de politieagenten traden er positieve attitudeveranderingen op ten opzichte van jongeren, ze kregen begrip voor het belang dat ontmoetingen op straat hebben voor jongeren, ze maakten minder gebruik van negatieve stereotypering van jongeren en de interactie met jongeren op straat verbeterde duidelijk. De workshops zijn sterk gebaseerd op theatermethoden, er wordt gebruikgemaakt van technieken als improvisatie, vertrouwensspellen en rollenspellen.

Meer informatie en downloads