Samen in Oost

Samen in Oost was een project van Stichting Prisma. Doel van het project was een reguliere vrijetijdsbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking aan te bieden. ImproBattle heeft workshops improvisatietheater voor deze groep georganiseerd. Uiteindelijk zijn er deelnemers doorgestroomd naar naar de reguliere ImproBattle groepen.

Comments are closed.