TaalTheater voor volwassenen

Met deze workshop krijgen nieuwkomers in Nederland de kans de Nederlandse taal te leren door hem gebruiken. Daarbij gaat het niet om perfect Nederlands spreken, maar om spelenderwijs het zelfvertrouwen te vergroten door de taal op een creatieve manier te gebruiken.

Beschrijving

Doelgroep: Inburgeringstrajecten, taaltrajecten voor volwassenen, taalscholen

Leerdoelen: Taaltheater leidt tot het verbeteren van praktische taalvaardigheden, Nederlands luisteren en spreken. Organisaties kiezen hiervoor wanneer…

  • Ze een creatieve aanvulling zoeken op het taalonderwijs.
  • Ze deelnemers op een speelse en actieve wijze hun woordenschat willen laten vergroten.
  • Ze het geloof in eigen kunnen en de durf om Nederlands te spreken willen vergroten.
  • Op een ontspannen en informele manier willen leren.

Werkvorm: 1 workshop van 1 tot 2 uur.

Wat we doen:  Na een korte kennismaking gaan we aan de slag met enkele simpele improvisatiewerkvormen die het associatievermogen en het lef om Nederlands te spreken in creatieve situaties vergroot.

Extra informatie