ImproBattle voor Entreeopleidingen

Het schooljaar begint. Een nieuwe groep entreestudenten voelt de onzekerheid van onbekende gezichten. Via ImproBattle wordt vanaf het begin ingezet op een prettige groepsdynamiek waarin iedereen gewaardeerd wordt. Door het creëren van een waardevolle band en het versterken van sociale vaardigheden, verandert de training de gespannen sfeer naar een omgeving waarin studenten vertrouwen opbouwen en zichzelf kunnen zijn.

Beschrijving

Motiveer jouw studenten via ImproBattle. Improvisatie in de klas gaat is niet alleen leuk; het is een krachtig instrument om de cohesie en sfeer binnen een klas te vergroten. En plezier en verbinding nou precies een belangrijk instrument zijn om studenten graag en langer naar school te laten gaan. Deze workshop is speciaal ontworpen voor entreeopleidingen, gericht op het versterken van sociale vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen, en het creëren van een veilige en plezierige leerplek.

Doelgroep: Deze workshop is geschikt voor klassen van alle entreeopleidingen. Ze volgen de workshops samen met hun mentor.

Aanpassingsmogelijkheden: De workshop kan worden aangepast aan de unieke behoeften en dynamiek van de groep. 

Programma & aanpak: Na een kennismaking introduceren we de basisprincipes van improvisatie, gericht op verbinding, flexibiliteit en zelfvertrouwen. Studenten werken samen aan oefeningen en leren solliciteren, samenwerken, en omgaan met falen, in een veilige en speelse context.

Effect: Studenten zullen leren om effectief sociale vaardigheden te ontwikkelen, hun zelfvertrouwen te vergroten, en te experimenteren met verschillende omgangsvormen. Deze aanpak bevordert niet alleen persoonlijke groei maar creëert ook een ondersteunende en inclusieve leeromgeving. De workshop biedt ook mogelijkheden voor docenten en studieloopbaanbegeleiders om de studenten te observeren en te coachen, en om actuele onderwerpen bespreekbaar te maken.

Praktische Zaken: De workshop bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 1 uur, gegeven door een gastdocent van ImproBattle, in aanwezigheid van de klassenmentor.

Geïnteresseerd in het veranderen van jullie klassen met improvisatie? Neem contact op via onze contactpagina om meer te weten te komen of om deze workshop te boeken!
 
In het kader van de werkplaats Weten Wat Werkt in jouw Praktijk is een uitgebreide programmabeschrijving gemaakt voor deze workshopreeks. Download hier die uitgebreide programmabeschrijving ImproBattle voor entreeopleidingen

Extra informatie