ImproBattle theatershow congres of symposium sociaal domein

Beschrijving

Improbattle organiseert voorstellingen voor professionals waarbij deelnemers van ImproBattle door improvisatietheater relevante onderwerpen op de agenda zetten en de professionals een richtsnoer krijgen aangereikt voor hun gesprek. De voorstellingen worden op basis van improvisatie gespeeld en zijn interactief en humoristisch van aard.

Doelgroep

Professionals zoals leerkrachten en begeleiders in jeugdzorg en arbeidsparticipatie, beleidsmedewerkers bij verschillende overheden en anderen die zich vanuit hun werk richten op jongeren en volwassenen met een kwetsbare positie in de maatschappij.

Doelstelling

Organisaties leren van de wereld van de doelgroep door de doelgroep zelf aan het woord te laten.

Duur

De voorstelling zelf duurt tussen de 10 en 60 minuten, afhankelijk van de andere onderdelen binnen het programma.

Aanpak

In overleg met jouw organisatie verzorgt Improbattle een bijeenkomst voor jouw organisatie waarbij ook enkele jongeren aanwezig zijn. Door hun improvisatie zetten de jongeren spelenderwijs de relevante onderwerpen op de agenda. Dit blijkt een inspirerende manier om met jouw organisatie van de praktijk te leren.

Extra informatie

Andere suggesties…