Sociale vaardigheden training

Beschrijving

In deze trainingen leren jongeren op een speelse manier samenwerken, emoties herkennen en uiten, lichaamstaal gebruiken en werken met sociale en maatschappelijke status.

Leerdoelen: sociale vaardigheden, burgerschap, groepsbinding, vrije tijdsbesteding.

Je kiest voor deze training wanneer….

  • je de sociale vaardigheden op speelse en actieve wijze wil vergroten;
  • het nodig is om op een geaccepteerde wijze stoom af te blazen;
  • begeleiders willen observeren hoe de groepsdynamiek van een groep werkt om daar gebruik van te maken tijdens de begeleiding.

Werkvorm: minimaal 6 lessen van 1 tot 1,5 uur

ImproBattle kan goed worden ingezet als praktijkmodule sociale vaardigheden, naast of in plaats van een theoretische module. ImproBattle lijkt op hulpverlening volgens het competentiemodel, waarbij het uitgangspunt is dat jongeren die een problematische ontwikkeling doormaken het beste hulp geboden kan worden via behandeling die gericht is op het leren van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden.