Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Corona heeft een enorme impact op de mentale veerkracht van jongeren en docenten. De overheid ziet in dat culturele activiteiten een positieve bijdrage leveren op het welzijn en de motivatie van leerlingen.

Improviseren leert jongeren wendbaar en flexibel te zijn, samenwerken, versterkt het geloof in eigen kunnen, leert jongeren om te gaan met stress, verbetert presentatievaardigheden én beïnvloed de groepsdynamica positief.

Bekijk hier ons aanbod dat we speciaal voor het Nationaal Programma Onderwijs hebben geselecteerd.