Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Bent u op zoek naar een activerende werkvorm om de leerlingen of studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk? Dan zou een van de onderstaande programma’s passend zijn.

In de theaterworkshops wordt improvisatie ingezet om te werken aan de beroepshouding en persoonsvorming van deelnemers.

Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik? Dit zijn misschien wel de belangrijkste persoonsvormende vragen als het gaat om het maken van een beroepskeuze.

Hoe kom je overtuigend over in een sollicitatiegesprek? Hoe creëer je een positieve houding, zodat anderen graag met jou samenwerken? Hoe zorg je dat mensen jou respecteren? En hoe toon je respect voor een ander?

Via leuke groepsoefeningen werken de deelnemers aan de sociale vaardigheden die nodig zijn om zich staande te houden in het werkveld.