Groepsdynamica

Soms loopt het even niet zo lekker met een groep. Er is geen grip op de groep en er heerst bijvoorbeeld spanning. Wellicht zijn er onuitgesproken conflicten. ImproBattle biedt workshops aan waarbij het gesprek op een leuke en ontspannen manier wordt geopend. Wat speelt er in een groep? En hoe kunnen we dit veranderen?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan pestgedrag, ongewenste groepsvorming, docenten die geen orde meer kunnen houden of een heftige gebeurtenis waarover gesproken moet worden.

De trainers van ImproBattle weten op een veilige manier onderwerpen aan te kaarten. In de verdere begeleiding van de groep kan dit erg waardevol zijn.