Burgerschap

Veel programma’s van ImproBattle werken aan de persoonsvorming en identiteit van deelnemers en zijn daarom erg geschikt voor de invulling van het burgerschapsonderwijs. De studenten/leerlingen leren bijvoorbeeld verwoorden wat hun kwaliteiten zijn en worden bewust van hun rollen in de maatschappij. Ze oefenen via theater met het herkennen en durven uiten van emoties en leren hun eigen grenzen en die van anderen kennen. Bovendien leren deelnemers zich verbinden met elkaar en delen ze waardevolle informatie over tradities en gebruiken.