Praktijkonderwijs

Voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) heeft ImproBattle een aanbod dat aangepast is aan de doelgroep. Alle trainingen van ImproBattle gaan over contact maken, vergroten van zelfvertrouwen en aandacht hebben voor jezelf en de wereld om je heen.