Jongerenwerk en welzijnswerk

Bij ImproBattle is talent je wapen. Improviseren zorgt ervoor dat jongeren sterker in hun schoenen komen te staan, zelfvertrouwen krijgen en beter leren samenwerken.

Ook is improvisatietheater goed voor het welbevinden van jongeren: samen spelen verbindt mensen en zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit.

Op deze pagina vind je theaterworkshops en -trainingen die geschikt zijn voor het jongerenwerk en buurthuizen. Welzijnswerkers of gemeenten die op zoek zijn naar interventies ter bevordering van de positieve gezondheid, weerbaarheid van kwetsbare groepen en bijvoorbeeld verbindende wijkactiviteiten zouden eens naar dit aanbod kunnen kijken.