ROC Da Vinci College Gorinchum

GEPLAND - Het Da Vinci College biedt Entree-opleidingen aan jongeren met een afstand tot school en de arbeidsmarkt om ze te laten instromen op de arbeidsmarkt. ImproBattle wordt ingezet om het fundament van deze vaak kwetsbare jongeren te werken en ze voldoende zelfvertrouwen en competenties te geven om hun pad te volgen.

Doelgroep

De jongeren zijn tussen 16-23 jaar en hebben een diverse problematiek. Korte lontjes, veelvuldig contact met justitie, getraumatiseerde vluchtelingen, niet geleerd emoties te tonen, herkennen ermee om te gaan, weinig reflectief vermogen en flight-fight gedrag.

Doelen

Het doel van de ImproBattle training is het vergroten van de sociale vaardigheden, zoals samenwerken, naar elkaar luisteren en het gebruik van lichaamstaal. Daarnaast zijn er sociaal-emotionele doelen zoals het herkennen van, durven uiten van en leren omgaan met emoties. Bovendien zal in de training worden gewerkt aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.