Nazorg Detentie Amsterdam

ImproBattle maakt deel uit van het traject nazorg detentie in Amsterdam. ImproBattle verzorgt improvisatietraining voor volwassenen die na detentie weer op zoek zijn naar werk. ImproBattle werkt aan het verbeteren van het fundament en de werknemersvaardigheden van deze kwetsbare groep.

De deelnemers leren improvisatietechnieken en sociale vaardigheden zoals deze in de maatschappij graag gezien worden. Via spel en plezier wordt gewerkt aan het luisteren naar elkaar, het bouwen op ideeën van een ander, vertrouwen op elkaar en het trots zijn op de eigen inbreng. Daarnaast spelen thema’s als lichaamstaal, het herkennen en uiten van emoties en discriminatie/uitsluiting een belangrijke rol. Scenes uit het dagelijks leven nagespeeld om zo reactie en gedrag te spiegelen. Zo kunnen deelnemers via eigen inzicht problemen in de toekomst voorkomen.