Jongeren Academie Talent in Zich (JA TIZ)

GEPLAND - De Jongeren Academie Talent in Zich (JA TIZ) is een gezamenlijk project van De Sportbank en de Stichting Mara. JA TIZ is er voor zwerfjongeren in de regio Haaglanden.

ImproBattle verzorgt in het kader van het programma Talentenscan een serie ImproBattle workshops voor deze doelgroep. De jongeren leren trots te zijn op hun ideeën en tegelijkertijd versterken ze hun sociale vaardigheden.