ImproBattle Youngsters Rotterdam

ImproBattle is sinds 2015 actief in jongerencentrum Youngters in Rotterdam met een wekelijkse improvisatiegroep voor jongeren. Diversiteit is in deze groep belangrijk. ImproBattle verbindt jongeren van verschillende culturele, sociale en educatieve achtergronden met elkaar.