PERSBERICHT Taalzomerschool voor jonge vluchtelingen en migranten in Delftse Rietveld Theater

Taalzomerschool voor jonge vluchtelingen en migranten in Delftse Rietveld Theater

De zomervakantie is bedoeld om te ontspannen, toch? Nou, daar denken 35 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) van het Grotius College anders over. Zij werken samen met vier docenten van ImproBattle de eerste twee weken van de zomervakantie hard aan het verbeteren van hun Nederlands. Dit is het eerste jaar dat de coördinatie en de uitvoering van het programma in handen is van ImproBattle.

De jonge vluchtelingen en migranten van twaalf tot achttien jaar doen mee aan een speciale zomerschool waar ze iedere dag hun Nederlands verbeteren door een combinatie van taal- en theaterlessen. Ze vergroten ze hun kennis van het Nederlands en de vaardigheden om zich in een nieuwe taal te redden in moeilijke situaties.

De sfeer is levendig en er wordt veel gelachen. De theaterdocenten werken met de leerlingen aan het zelfvertrouwen en de vaardigheden om je al improviserend uit te drukken in het Nederlands. Theater is spannend, maar als je je op een podium weet te redden, valt het in andere situaties wel mee. Bovendien leert improvisatietheater de leerlingen dat het niet erg is om fouten te maken. Dat is goed voor het zelfvertrouwen.

De leerlingen werken in de creatieve taallessen spelenderwijs rond het thema kunst. Ze bouwen bijvoorbeeld hun eigen museum en schrijven zelf de bordjes bij hun kunstwerken. Ook gaan ze een dag naar buiten om daar naar openbare kunstwerken te kijken en te bespreken wat ze er mooi of lelijk aan vinden.

Volgende week staat een workshop van rapper Umit-C op het programma en werken de leerlingen aan het principe van rijmen. Daarna staat de week in het teken van de besloten eindpresentatie voor hun ouders, verzorgers, vrienden, docenten, financiers en andere belangstellenden. Dat is spannend voor de leerlingen, maar de ontlading nadat ze voor een publiek hun monoloog, rap of andere presentatie hebben laten zien, is waanzinnig. Dat zijn de momenten die de leerlingen hun leven lang met zich meedragen.

Stichting ImproBattle (www.improbattle.nl) biedt programma’s gericht op het vergroten van sociale vaardigheden met improvisatietheater als middel. Met de workshops en trainingen bereikt ImproBattle jaarlijks meer dan 1250 deelnemers.


////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Hebt u vragen over het taalzomerprogramma, dan kunt u contact opnemen met Bram Martens van Stichting ImproBattle via bram@improbattle.nl of 06 13423944.

Foto: J. Veenendaal