Wat doet ImproBattle?

LAAGDREMPELIG EN SUCCESVOL

ImproBattle versterkt mensen via improvisatietheater. Lekker laagdrempelig, want zo kunnen we veel jongeren én volwassenen helpen.

Door te focussen op wat deelnemers wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen, versterken ze hun eigen kracht en zetten ze te strenge zelfkritiek uit. Hierdoor staan ze meer open voor nieuwe kansen.

De spelers verzinnen zonder voorbereiding ter plekke een scène. Hierbij gelden drie spelregels:

  • we accepteren elkaar zoals we zijn;
  • we hebben respect voor elkaars ideeën;
  • we laten elkaar schitteren in de scènes.

WAT DOET IMPROBATTLE?

ImproBattle voor jongeren -  Je komt twee uurtjes lol maken met improvisatietheater, omdat je dat leuk vindt. Het resultaat is dat je steviger in je schoenen komt te staan. Zo versterkt ImproBattle de eigen kracht van jongeren. ImproBattle heeft groepen in Amsterdam, Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam waar jongeren mee kunnen doen.

ImproBattle voor bedrijven - ImproBattle geeft ook workshops en voorstellingen op maat bij bedrijven. Daarmee steunen bedrijven de gratis lessen aan jongeren. 

ImproBattle in het onderwijs en bij jeugdzorg ImproBattle is actief op scholen en ROC's, binnen jongerencentra en jeugdzorg.

ImproBattle helpt ook bij het versterken van volwassenen, bijvoorbeeld in participatieprojecten voor volwassenen en wijkbewoners

Neem contact met ons op voor meer informatie over andere opties 

En kijk ook eens op de pagina projecten om te zien wat we allemaal doen.

WAT LEREN DEELNEMERS VAN IMPROBATTLE? 

Aan de deelnemers zijn voor en na de trainingssessies vragen gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat: 

  • sociaal-emotionele problemen van deelnemers afnemen 
  • de training een positieve uitwerking heeft op het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers 
  • ze een positievere kijk op het leven ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen 
  • ze elkaar leren te respecteren met meer begrip voor andere culturen 
  • ze hun vrije tijd actiever invullen 
  • het persoonlijke sociale netwerk van deelnemers uitbreidt 
  • ze zichzelf meer onderdeel voelen van de samenleving waarin ze worden gerespecteerd zoals ze zijn. 

In 2013 deed bureau Noorda & Co onderzoek naar de bruikbaarheid van ImproBattle voor het jeugd- en jongerenwerk. De resultaten waren zeer positief. ImproBattle kan gezien worden als een informele vorm van eerstelijns jeugdzorg. 

Download De pedagogische waarde van ImproBattle (pdf)