Doelstelling

Door mee te doen in de workshops improvisatietheater van Improbattle  vergroten de deelnemers hun sociale vaardigheden en hun geloof in eigen kunnen. Deelnemers leren zich flexibel op te stellen, positief samen te werken, aandacht te hebben voor wat een ander doet én met spanning omgaan. Op die manier draagt ImproBattle bij aan de ontwikkeling van de deelnemers op de participatieladder.

Improbattle maakt mensen weerbaarder. Door mee te doen met improvisatietheater leren mensen luisteren, samenwerken, inspelen op onverwachte situatie, omgaan met stress, het gebruiken van de taal. Je mag fouten maken en hebt plezier met elkaar.

We werken deze doelstelling met energie en enthousiasme uit in ons dagelijks werk met de deelnemers. Meer hierover in: