Onderzoek: De pedagogische waarde van ImproBattle

In 2013 heeft onderzoeksbureau Noorda & Co in opdracht van Stichting Dynamo Amsterdam een onderzoek gedaan naar de  pedagogische waarde van ImproBattle voor het jeugd- en jongerenwerk. Doel van het onderzoek was de methode van ImproBattle te beschrijven en de effecten van ImproBattle in het jeugd- en jongerenwerk te meten. Noorda komt met een aantal zeer interessante aanbevelingen.

“Het onderzoek toont aan dat ImproBattle een interessante methode is om toe te passen voor de doelgroep van het jongerenwerk. Geconcludeerd kan worden dat de methodiek interessante aanknopingspunten biedt voor het verbeteren van het gedrag van jongeren, mits de methode zorgvuldig en weloverwogen wordt ingezet.

ImproBattle is vooral geschikt voor jongeren met interesse voor theater en andere vormen van culturele expressie. Vanwege het directe en fysieke karakter, kan de methode waarschijnlijk ook goed worden ingezet bij jongeren met affiniteit voor sport en bewegen. Het fysieke karakter en de humor in de werkvormen spreekt jongeren aan en zorgt ervoor dat op een luchtige manier meer serieuze zaken aan de orde kunnen worden gesteld en in het proces vaardigheden kunnen worden aangeleerd.

De veilige omgeving en de positieve sfeer die in de bijeenkomsten wordt gecreëerd, bevorderen het zelfvertrouwen van de jongeren en zorgen voor een constructieve leeromgeving waarin jongeren over schaamte heen stappen en openstaan voor leren en gedragsverandering. De spelregels die in de methodiek van ImproBattle verankerd liggen vertolken positieve omgangsvormen en sociale vaardigheden waardoor deelnemers rekening leren houden met elkaar, respectvol met elkaar om te gaan en aandacht te hebben voor de ander.”

“Allereerst is ImproBattle te beschouwen als een veelbelovende informele vorm van eerstelijns jeugdzorg die bij laagdrempelige voorzieningen als jongerenwerk, scholen en jeugdculturele initiatieven kan worden uitgevoerd. Het is in feite een vorm van groepstherapie zonder dat het er als jeugdzorg uitziet. Op deze manier is hulpverlening voor jongeren die het nodig hebben een aantrekkelijke en bruikbare formule. Dat geldt met name voor straatjongeren bij wie veel beduchtheid bestaat naar hulpverleningsinstanties.”