Nazorg Detentie Amsterdam

ImproBattle maakte deel uit van het traject nazorg detentie in Amsterdam. ImproBattle verzorgde improvisatietraining voor volwassenen die na detentie weer op zoek zijn naar werk. ImproBattle werkte aan het verbeteren van het fundament en de werknemersvaardigheden van deze groep.

Comments are closed.