Korczakprijs

[hero_unit text=”De Janusz Korczakstichting kent eenmaal per twee jaar de Korczakprijs toe aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Korczak, tot hun recht komen.” btn_style=”link” btn_size=”large” target=”_top”]

Het juryrapport

aboutus.02.jpg “De Janusz Korczak Prijs 2014 is toegekend aan de improvisatietheatergroep ImproBattle. De jury is tot dit besluit gekomen op grond van de volgende overwegingen:

ImproBattle is een vorm van theater waarbij de jongeren nieuwe vaardigheden aanleren en tevens respect voor elkaar ontwikkelen. Iedereen is welkom en voelt zich ook welkom en geaccepteerd. Kenmerkend voor ImproBattle is dat alle betrokkenen deelnemers gelijkwaardig aan elkaar zijn. Iedereen, jong of oud, blank of gekleurd, met of zonder beperking, wordt gelijkwaardig bejegend.

Tijdens het bezoek constateerde de jury dat de jongeren volledig zichzelf mogen zijn en zich leren verplaatsen in de ander. Er hangt een positieve en ontspannen sfeer.

aboutus.05.jpgUit gesprekken met de docent en oprichter van de stichting ImproBattle, Marijn Vissers en de jongeren zelf hebben de juryleden vernomen dat zij door deel te nemen aan ImproBattle steviger in hun schoenen zijn gaan staan. Er is sprake van een veilige en vertrouwde sfeer, waarbij de jongeren naar buiten durven te treden. Het improvisatie theater kan daarmee gezien worden als een vorm van hulpverlening, waarbij de jongeren elkaar helpen en ondersteunen. Dit kan soms veel diepgang hebben. Ze worden volledig uitgenodigd om een eigen inbreng te hebben en komen daarmee vaak tot prachtige en creatieve uitingen en oplossingen. De betekenis van ImproBattle voor het jongerenwerk is evident. Het is een bruikbare aanpak voor kwetsbare jongeren, omdat zij tijdens deelname aan improvisatie theater al snel geneigd zijn om dingen uit hun dagelijks bestaan te delen met de groep, iets wat ze normaal misschien niet gemakkelijk doen. ImproBattle heefteen grote betekenis voor de buurt, jongeren kunnen spontaan en gratis binnenlopen en meedoen.

Aboutus.01.jpgDe jury vindt dat deze bijzondere aanpak van ImproBattle goed aansluit bij het gedachtegoed van Janusz Korczak: De jongeren mogen volledig zijn wie ze willen zijn en worden gerespecteerd op alle vlakken. Er wordt direct gewerkt met de jongeren en zij hebben een zeer actieve rol in de invulling van het theater. Er wordt aangesloten bij hun belevingswereld, waarbij zij zich volledig creatief kunnen uiten.

De jury vindt dat ImproBattle met deze creatieve en vernieuwende manier van werken met jongeren, de Janusz Korczak Prijs van harte verdient.”