Maatschappelijke Diensttijd programma ‘Young Leaders door het hele land’

ImproBattle neemt deel aan het programma “Young Leaders door het hele Land”. En daar zijn wij erg enthousiast over. Wij zouden graag met onze lokale partners verder denken over een invulling hiervan. Bent u net zo enthousiast over dit programma als wij en werkt u in de regio Den Haag, Amsterdam, Zoetermeer, Leiden of Gouda, neemt u dan vooral contact op met Bram Martens (bram@improbattle.nl).

In dit artikel leest u de contextinformatie van dit project. Het is een samenvatting van de documentatie die wij hebben ontvangen van Stichting Toekomst voor Buurtjeugd.

Download hier informatie voor professionals: Infosheet ImproBattle Young Leaders

Achtergrond van het Young Leaders programma

De Ministeries van VWS, OCW en SZW hebben het voornemen om een maatschappelijke diensttijd voor jongeren in te voeren waarin zij op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd, uitgezet via het subsidieloket van ZonMw, wordt sinds september 2018 geëxperimenteerd met de invulling van deze maatschappelijke diensttijd (MDT). Met dit programma wil het ministerie bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn.

Wat is het Young Leaders programma?

Jongeren volgen in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers allereerst een trainingsprogramma gedurende 10 weken waarin zij worden uitgedaagd om zich te verdiepen in hun kwaliteiten en de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven, voor hun woonbuurt en de bredere samenleving om hen heen. Zij worden getraind in vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren.

Daarna bedenken de jongeren hun eigen plannen en kiezen een doelgroep waar zij zich graag voor willen inzetten. Dit kan bijvoorbeeld een voorstelling met/voor de buurt zijn, een jongerenuitwisseling of een ander maatschappelijke activiteit zijn.

In de activiteitenfase krijgen deelnemers naast groepscoaching ook individuele coachings-gesprekken met aandacht voor reflectie op en voortzetting van hun maatschappelijke betrokkenheid, hun (school)loopbaan en andere vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. De invulling daarvan wordt aangepast op de persoonlijke situatie van de deelnemende jongere (wel/niet schoolgaand, type opleiding, eigen ontwikkelingswensen en toekomstplannen, etc.).

Deelname aan het programma wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek, om samen met hen terug te blikken op hun ervaringen.

Planning trainingen in Den Haag

De trainingen in Den Haag vinden plaats in Theater Dakota (adres: Zuidlarenstraat 57. Den Haag). De geplande data zijn onder voorbehoud. Mocht het nodig zijn om vanwege de coronamaatregelen de data te verplaatsen, worden contactpersonen geïnformeerd. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan via bram@improbattle.nl.

Zie ook: Infosheet ImproBattle Young Leaders

zaterdag 10 april 202111:0013:00
zaterdag 17 april 202111:0013:00
zaterdag 24 april 202111:0013:00
zaterdag 15 mei 202111:0013:00
zaterdag 22 mei 202111:0013:00
zaterdag 29 mei 202111:0013:00
zaterdag 5 juni 202111:0013:00
zaterdag 12 juni 202111:0013:00
zaterdag 19 juni 202111:0013:00
zaterdag 26 juni 202111:0013:00

Effecten voor deelnemende jongeren:

 • Jongeren krijgen meer inzicht in hun eigen kwaliteiten
 • Deelnemers breiden hun sociaal en zakelijk netwerk verder uit
 • Deelnemende jongeren zetten zich meer vrijwillig in voor anderen, waaronder ook groeperingen waarmee zij normaliter geen of weinig contact hebben
 • Jongeren ontwikkelen een concreter beeld van hun toekomstplannen in het kader van opleiding, arbeidsmarkt en hun maatschappelijke inzet daar buitenom
 • Jongeren beschouwen hun betrokkenheid bij het project als een leerzame ervaring

Effecten voor betrokken organisaties:

 • Een betere invulling van de pedagogische inzet naar de doelgroep van buurtjeugd
 • Ervaring met maatschappelijke diensttijd van jongeren
 • Meer betrokkenheid van jongeren in de eigen organisatie als vrijwilliger
 • Meer en betere samenwerking met andere maatschappelijke organisaties uit de omgeving

Effecten voor indirect betrokken organisaties:

 • Meer contact met buurtjongeren uit kwetsbare wijken
 • Meer inzet van buurtjongeren als vrijwilliger binnen de organisatie

Resultaat voor beleidsontwikkeling maatschappelijke diensttijd:

 • Werkbare modellen voor maatschappelijke diensten van buurtjeugd in het algemeen
 • Werkbare lokale, regionale en landelijke toepassingen van deze modellen
 • Stimuleren van de publieke discussie over maatschappelijke diensttijd en het pedagogische en maatschappelijke belang ervan

Contactpersoon

Bent u net zo enthousiast over dit programma als wij en werkt u in de regio Den Haag, Amsterdam, Zoetermeer, Leiden of Gouda, neemt u dan vooral contact op met Bram Martens (bram@improbattl.nl).