Category Archives: Dordrecht

ImproBattle weer naar ROC Da Vinci Dordrecht

Ook in het schooljaar 2015/2016 zal ImproBattle een training aanbieden aan de leerlingen van het Da Vinci College in Dordrecht. Het gaat om een pilot waarbij ImproBattle als onderdeel van de module Sociale Vaardigheden wordt aangeboden. Deze zogenaamde SoVa+ ImproBattle lessen duren 1 uur. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting…
Lees meer...

Stichting ImproBattle ontvangt Janusz Korczakprijs 2014

Op dinsdag 18 november 2014 wordt de Janusz Korczakprijs 2014 uitgereikt aan Stichting ImproBattle, die improvisatietheater aanbiedt aan jongeren van diverse achtergronden. De prijs wordt uitgereikt tweejaarlijks aan een organisatie die op bijzondere wijze actief vorm geeft aan een pedagogische praktijk waarin kinderen, geheel in de geest van het gedachtegoed van Janusz Korczak, tot hun…
Lees meer...

Juryrapport Janusz Korczakprijs 2014

De Janusz Korczak Prijs 2014 is toegekend aan de improvisatietheatergroep ImproBattle in Amsterdam. De jury is tot dit besluit gekomen op grond van de volgende overwegingen: ImproBattle is een vorm van theater waarbij de jongeren nieuwe vaardigheden aanleren en tevens respect voor elkaar ontwikkelen. Iedereen is welkom en voelt zich ook welkom en geaccepteerd. Kenmerkend…
Lees meer...

Improbattle ontvangt Janusz Korczakprijs 2014

In november 2014 kreeg ImproBattle de Janusz Korczakprijs uitgereikt van de Nederlandse Janusz Korczak Stichting. Janusz Korczak was een directeur van een Joods internaat in het vooroorlogse Warschau. Hij had een bijzondere manier bedacht om kinderen in zijn tehuis een stem te geven en hij was een voorvechter van kinderrechten. Toen de nazi's startten met…
Lees meer...

Presentatie ‘De waarde van ImproBattle’

Donderdag 17 april worden de resultaten van het onderzoek ‘de waarde van Improbattle’ feestelijk gepresenteerd en er vindt een levensechte Improbattledoor jongeren plaats.  Bewoners en andere nieuwsgierigen uit stadsdeel Oost zijn welkom. Improbattle is een vorm van theater waarbij de spelers het verhaal en de rollen ter plekke zelf verzinnen of suggesties daarvoor aangereikt krijgen…
Lees meer...