Category Archives: Berichten

Online TaalTheater voor A1 tot B1 niveau

Bij Online TaalTheater werken deelnemers online aan de improvisatievaardigheden. Op die manier durven ze meer waardoor ze in het dagelijks leven ook Nederlands durven te spreken in moeilijke situaties.

Maatschappelijke Diensttijd programma ‘Young Leaders door het hele land’

ImproBattle neemt deel aan programma ‘Young Leaders door het hele land’

ImproBattle neemt deel aan het programma “Young Leaders door het hele Land”. En daar zijn wij erg enthousiast over. Wij zouden graag met onze lokale partners verder denken over een invulling hiervan. Bent u net zo enthousiast over dit programma als wij en werkt u in de regio Den Haag, Amsterdam, Zoetermeer, Leiden of Gouda, neemt u dan vooral contact op met Bram Martens (bram@improbattle.nl).

In dit artikel leest u de contextinformatie van dit project. Het is een samenvatting van de documentatie die wij hebben ontvangen van Stichting Toekomst voor Buurtjeugd.

Download hier informatie voor professionals: Infosheet ImproBattle Young Leaders

Achtergrond van het Young Leaders programma

De Ministeries van VWS, OCW en SZW hebben het voornemen om een maatschappelijke diensttijd voor jongeren in te voeren waarin zij op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd, uitgezet via het subsidieloket van ZonMw, wordt sinds september 2018 geëxperimenteerd met de invulling van deze maatschappelijke diensttijd (MDT). Met dit programma wil het ministerie bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn.

Wat is het Young Leaders programma?

Jongeren volgen in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers allereerst een trainingsprogramma gedurende 10 weken waarin zij worden uitgedaagd om zich te verdiepen in hun kwaliteiten en de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven, voor hun woonbuurt en de bredere samenleving om hen heen. Zij worden getraind in vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren.

Daarna bedenken de jongeren hun eigen plannen en kiezen een doelgroep waar zij zich graag voor willen inzetten. Dit kan bijvoorbeeld een voorstelling met/voor de buurt zijn, een jongerenuitwisseling of een ander maatschappelijke activiteit zijn.

In de activiteitenfase krijgen deelnemers naast groepscoaching ook individuele coachings-gesprekken met aandacht voor reflectie op en voortzetting van hun maatschappelijke betrokkenheid, hun (school)loopbaan en andere vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. De invulling daarvan wordt aangepast op de persoonlijke situatie van de deelnemende jongere (wel/niet schoolgaand, type opleiding, eigen ontwikkelingswensen en toekomstplannen, etc.).

Deelname aan het programma wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek, om samen met hen terug te blikken op hun ervaringen.

Planning trainingen in Den Haag

De trainingen in Den Haag vinden plaats in Theater Dakota (adres: Zuidlarenstraat 57. Den Haag). De geplande data zijn onder voorbehoud. Mocht het nodig zijn om vanwege de coronamaatregelen de data te verplaatsen, worden contactpersonen geïnformeerd. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan via bram@improbattle.nl.

Zie ook: Infosheet ImproBattle Young Leaders

zaterdag 10 april 2021 11:00 13:00
zaterdag 17 april 2021 11:00 13:00
zaterdag 24 april 2021 11:00 13:00
zaterdag 15 mei 2021 11:00 13:00
zaterdag 22 mei 2021 11:00 13:00
zaterdag 29 mei 2021 11:00 13:00
zaterdag 5 juni 2021 11:00 13:00
zaterdag 12 juni 2021 11:00 13:00
zaterdag 19 juni 2021 11:00 13:00
zaterdag 26 juni 2021 11:00 13:00

Effecten voor deelnemende jongeren:

 • Jongeren krijgen meer inzicht in hun eigen kwaliteiten
 • Deelnemers breiden hun sociaal en zakelijk netwerk verder uit
 • Deelnemende jongeren zetten zich meer vrijwillig in voor anderen, waaronder ook groeperingen waarmee zij normaliter geen of weinig contact hebben
 • Jongeren ontwikkelen een concreter beeld van hun toekomstplannen in het kader van opleiding, arbeidsmarkt en hun maatschappelijke inzet daar buitenom
 • Jongeren beschouwen hun betrokkenheid bij het project als een leerzame ervaring

Effecten voor betrokken organisaties:

 • Een betere invulling van de pedagogische inzet naar de doelgroep van buurtjeugd
 • Ervaring met maatschappelijke diensttijd van jongeren
 • Meer betrokkenheid van jongeren in de eigen organisatie als vrijwilliger
 • Meer en betere samenwerking met andere maatschappelijke organisaties uit de omgeving

Effecten voor indirect betrokken organisaties:

 • Meer contact met buurtjongeren uit kwetsbare wijken
 • Meer inzet van buurtjongeren als vrijwilliger binnen de organisatie

Resultaat voor beleidsontwikkeling maatschappelijke diensttijd:

 • Werkbare modellen voor maatschappelijke diensten van buurtjeugd in het algemeen
 • Werkbare lokale, regionale en landelijke toepassingen van deze modellen
 • Stimuleren van de publieke discussie over maatschappelijke diensttijd en het pedagogische en maatschappelijke belang ervan

Contactpersoon

Bent u net zo enthousiast over dit programma als wij en werkt u in de regio Den Haag, Amsterdam, Zoetermeer, Leiden of Gouda, neemt u dan vooral contact op met Bram Martens (bram@improbattl.nl).

Uitstel start training ImproBattle in Amsterdam

Zoals eerder aangekondigd start er een nieuwe ImproBattle weerbaarheidstraining in Amsterdam Oost. Jongeren van 13 tot 20 jaar kunnen zich gratis aanmelden. Dit kan ook door een coach, docent, maatschappelijk werker of hulpverlener gebeuren. De training start vanwege de lock down later. We hopen 26 januari weer te mogen improviseren. Houdt onze website in de…
Lees meer...

Aanmelden online informatiebijeenkomst “Wat is ImproBattle” op 27 november 2020

Wij nodigen professionals die met jeugd (13 – 20 jaar) werken uit voor de online informatiebijeenkomst “Wat is ImproBattle?” op 27 november 2020 van 11.00u tot 12.00u te komen.

Op dinsdagavond 5 januari 2021 start in jongerencentrum Jav’Art in Amsterdam Oost weer een wekelijkse ImproBattle weerbaarheidstraining waar jongeren zich gratis voor kunnen aanmelden.

Aanmelden: www.improbattle.nl/27november

ImproBattle Sociale vaardigheidstraining voor jongeren

ImproBattle is een groepstraining voor jongeren die moeite hebben met het vinden van aansluiting bij leeftijdsgenoten en problemen hebben op school of op stage. Bij ImproBattle verbeteren ze via actieve en leuke theateroefeningen hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.

Improvisatietheater gaat uit van een aantal regels die leiden tot proactief sociaal gedrag:

 • Zeg ja én op het idee van een ander: werk samen op een positieve manier waarbij je goed luistert naar wat iemand zegt en daar op reageert.
 • Ben trots op jouw ideeën en heb respect voor de ideeën van anderen.
 • Durf fouten te maken en durf kansen te pakken.
 • Zorg dat jij én de ander plezier hebben!

De training helpt jongeren om positieve en helpende gedachten te formuleren in sociale situaties en daardoor spanning weg te nemen. Het resultaat is een toename in zelfvertrouwen. Jongeren geven aan dat ze beter leren samenwerken en voor zichzelf opkomen. Ze durven meer initiatief te tonen en durven zich te presenteren.

Voor wie?

ImproBattle is bedoeld voor jongeren tussen 13 en 18 jaar die een tekort hebben aan zelfvertrouwen en hun sociale vaardigheden willen versterken. Wij werken in samengestelde groepen met jongeren die bijvoorbeeld:

 • een tekort aan zelfvertrouwen hebben;
 • problemen hebben in de thuissituatie, op werk of op school
 • vaak komen uit achterstandswijken of uit gezinnen met (armoede)problematiek
 • problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied
 • gevoelens van isolatie, moeite met aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • meer externaliserende vormen van sociale incompetentie, zoals angst, agressie, regels overtreden en pesten
 • en/of die (nog) zwak zijn in de Nederlandse taal.

Hoe doet ImproBattle dat?

In de training ga je aan de slag met andere jongeren onder leiding van een ImproBattle-trainer. Wekelijks komt de groep 1,5 uur bij elkaar om te oefenen. Het aantal bijeenkomsten staat niet vast: jij, de trainer en eventueel je ouders/begeleiders bespreken hoe het gaat. De samenstelling van de groep verandert dus.

Aanmeldformulier online informatiebijeenkomst ImproBattle

Datum: vrijdag 27 november 2020
Tijd: 11.00u tot uiterlijk 12.00u
Locatie: online via Zoom. Als u zich hebt aangemeld ontvangt u een zoomlink op 26 november

  We gaan weer beginnen

  We gaan weer beginnen Vanaf dinsdagavond 8 september kun je weer meedoen met ImproBattle in Amsterdam én Den Haag. Dus wil jij steviger in je schoenen staan en met andere jongeren improvis In Amsterdam zijn de workshoptijden van 19.30u tot 21.00u. We trainen op een nieuwe locatie: Jav’Art Huis. Check hier het adres.  In Den…
  Lees meer...

  Foto’s Selfie in Amsterdam Noord

  We zijn druk bezig met het repetitieproces voor de voorstelling SELFIE die aanstaande vrijdag wordt gespeeld. Helaas, vanwege corona kunnen we maar een beperkt aantal mensen ontvangen en de voorstelling is uitverkocht. Om toch iedereen te laten zien welke fantastische monologen we hebben gemaakt, maken we een videoregistratie van de voorstelling. Ook kun je de…
  Lees meer...

  Video: Zomerweek YOUNG in Den Haag

  Van 27 juli tot en met 30 juli verzorgde ImproBattle in Theater Dakota in Den Haag een zomerweek waarbij werd gefilterd. Acht ImproBattlers interviewden bijzondere wijkbewoners waarna de jongeren scènes over de geïnterviewden maakten.

  Berry van den Bos maakte van de laatste dag van de zomerweek in Theater Dakota een video.

  Kom kijken naar SELFIE – Want het gaat heel goed met mij!

  Kom kijken naar SELFIE – Want het gaat heel goed met mij! ImproBattle presenteert theatrale geïmproviseerde monologen over het ‘Eigen Ik’ op locatie NDSM. Spelers: Jorgen, Zikki, Luna, Chayn, Mano en Ashley. Datum: vrijdag 14 aug. om 20.15 Vertrektijd pont vanaf CS 19.15 – NDSM 19.30 of CS 19.45 – NDSM 20.00. Start voorstelling 20.15…
  Lees meer...

  PERSBERICHT Taalzomerschool voor jonge vluchtelingen en migranten in Delftse Rietveld Theater

  Taalzomerschool voor jonge vluchtelingen en migranten in Delftse Rietveld TheaterDe zomervakantie is bedoeld om te ontspannen, toch? Nou, daar denken 35 leerlingen van de Internationale Schakelklas (ISK) van het Grotius College anders over. Zij werken samen met vier docenten van ImproBattle de eerste twee weken van de zomervakantie hard aan het verbeteren van hun Nederlands.…
  Lees meer...