Bestuur en organisatie

Stichting ImproBattle heeft een bestuur bestaande uit drie leden, een raad van advies, een team van freelance ImproBattle-trainers, een zakelijk leider en een inhoudelijk artistiek leider.

Bestuurders

Erik Bout, voorzitter

Clemens de Jager, secretaris

Ton Zweekhorst, penningmeester

Inhoudelijk leider

De taken van de inhoudelijk leider zijn het sturing geven aan het trainersteam, de ontwikkeling van ImproBattle programma's en het onderhouden van contacten met relaties.

marijn vissers

Marijn Vissers, oprichter en trainer

Raad van advies

De raad van advies heeft als taak het bestuur, de zakelijk leider en de inhoudelijk leider te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies.

Hella Masuger

Henk Van Der Steen

Henk van der Steen

Zakelijk leider

De taken van de zakelijk leider zijn planning en organisatie van projecten en voorstellingen, financiƫle rapportage, het werven van fondsen en het onderhouden van contacten met relaties.

Bram Martens

Bram Martens