Werktalenten Zoetermeer

Werktalenten Zoetermeer

Datum: dinsdag 27 februari 2018
Tijd: 09:00 tot 10:30

Soort: Werknemersvaardigheden


Een keer in de zes weken traint ImproBattle de klanten van de Werktalenten in Zoetermeer. Doel van deze ImproBattle workshops is mensen met een arbeidsbeperking meer zelfvertrouwen te geven door ze:

  • te leren hoe ze in stressvolle situaties, zoals solliciteren, beter zichzelf kunnen blijven.
  • hun talenten en kwaliteiten onder woorden te leren brengen en daarbij een persoonlijk verhaal te koppelen.
  • hun gesprekstechnieken te verbeteren door meer te improviseren en minder in hun hoofd te zitten.

Bovendien zorgen de workshops ervoor dat de deelnemers zich meer een groep vormen.

Comments are closed.