Werkfit en maatschappelijke participatie

Soms zijn mensen vastgelopen en zijn ze de moed verloren om nieuwe stappen te zetten. Deze ImproBattle-programma’s zijn ontworpen om juist hen te helpen stappen te zetten in maatschappelijke participatie en werkfitheid. Met improvisatie als basis – het verminderen van zelfkritiek, het aanhaken op wat er om je heen gebeurt, en het tonen van lef – bieden wij de tools waarmee mensen hun kwaliteiten kunnen benadrukken en flexibel kunnen reageren op veranderingen. Het resultaat? Een verandering waarbij deelnemers uit de negatieve spiraal komen en positieve energie vinden. Samen zetten we de eerste stappen om (weer) onder de mensen te komen. Deelnemers leren omgaan met stress en durven weer stappen vooruit te zetten.