Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

In het onderwijs gaat het om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Het vinden van een mooie balans tussen deze drie is belangrijk, zeker nu.

Corona heeft een enorme impact op de mentale veerkracht van jongeren en docenten. De overheid ziet in dat culturele activiteiten een positieve bijdrage leveren op het welzijn en de motivatie van leerlingen.

Leerlingen komen beter tot leren als ze een bepaalde mate van welbevinden ervaren. Aandacht voor welbevinden van leerlingen op school en thuis draagt ertoe bij dat leerlingen zich sociaal-emotioneel beter kunnen ontwikkelen. Dit komt hun leerresultaten ten goede.

Improviseren leert jongeren wendbaar en flexibel te zijn, samenwerken, versterkt het geloof in eigen kunnen, leert jongeren om te gaan met stress, verbetert presentatievaardigheden én beïnvloed de groepsdynamica positief.

Bekijk hier ons aanbod dat we speciaal voor het Nationaal Programma Onderwijs hebben geselecteerd.